Effektiviserar budget, prognos & planeringsprocesser

Planacy är en datadriven plattform som är helt anpassningsbar för er verksamhet, era processer och behov – oavsett bransch.

Boka ett möte!

planacy-illustration-1Created with Sketch.

Vem passar Planacy för?

Planacy är marknadens ledande best-of-breed system för datadriven budget, prognos och planering. Vi effektiviserar idag planeringsprocesserna för närmare 100 medelstora till stora företag från olika branscher. Behov och processer varierar, men ofta behövs stöd för flertalet planeringsprocesser där många personer är involverade.

Helt anpassningsbar

Planacy kan helt anpassas efter er verksamhet, era processer och behov, oavsett bransch.

Snabb implementation

Snabb implementation med unik databasarkitektur, konfigurerbarhet och sömlösa integrationer.

Värdeskapande

En effektivare och mer automatiserad process förbättrar kvalitén och skapar mer värde för er verksamhet.

Produkten

Planacy en datadriven plattform som är utvecklad med administratören och användaren i fokus, med modern webbteknologi och kraftfulla funktioner.

Läs mer

planacy-illustration-2 copyCreated with Sketch.

Demo

Här kan du se en kort demonstration av Planacy.

Boka en demo

Ett urval av våra kunder

Integrera Planacy med er BI-plattform för en helhetslösning

Planacy kan integreras med marknadens ledande Business Intelligence-verktyg, som QlikView®, Qlik Sense®, Tableau® eller Microsoft Power BI®. Det ger er en sammanhängande lösning för budget, prognos, planering, analys och rapportering. Planacy kan dessutom fungera som ett komplement till Excel.

planacy-illustration-4Created with Sketch.

Integrera Planacy med ert BI och ta till vara på era redan gjorda investeringar. Med en sömlöst integrerad plattform för såväl datamodell som för analys och uppföljning minskar ni
implementationstid, underhåll och förvaltning samtidigt som ni enklare bedriver er finansiella eller operativa planeringsprocess med ökad kvalitet.

Mer om denna funktion

Varför investera i en planeringsplattform?

Med ett systemstöd för budget, prognos och planering kan ni arbeta mer effektivt med er operativa och finansiella planering.

Reducera tidsödande, manuellt och repetitivt arbete och få en betydligt högre grad av kollaboration – samtidigt som kvalitén och säkerheten höjs. Ett systemstöd gör det även möjligt för er att snabbt ställa om när omvärlden och omständigheterna förändras.

Kontakta oss Boka demo