Effektiviserar budget, prognos & planeringsprocesser

Arbeta mer effektivt och datadrivet med Planacy. Vår plattform är helt anpassningsbar för er verksamhet, era processer och behov – oavsett bransch.

Boka ett möte!

planacy-illustration-1Created with Sketch.

Vem passar Planacy för?

Planacy är marknadens ledande best-of-breed system för datadriven budget, prognos och planering. Vi effektiviserar idag planeringsprocesserna för över 100 medelstora till stora företag från olika branscher. Behov och processer varierar, men ofta behövs stöd för flertalet drivarbaserade planeringsprocesser där många personer är involverade.

Helt anpassningsbar

Planacy kan helt anpassas efter er verksamhet, era processer och behov, oavsett bransch.

Snabb implementation

Snabb implementation med unik databasarkitektur, konfigurerbarhet och sömlösa integrationer.

Värdeskapande

En datadriven, mer effektiv och automatiserad process förbättrar kvalitén och skapar mer värde för er verksamhet.

Produkten

Planacy är en kraftfull och fullt konfigurerbar plattform för datadriven budget, prognos och planering. Med modern webbteknologi och kraftfulla funktioner förenklas arbetet för både användare och administratörer.

Läs mer

planacy-illustration-2 copyCreated with Sketch.

Demo

Här kan du se en kort demonstration av Planacy.

Boka en demo

Ett urval av våra kunder

Integrera Planacy med er BI-plattform för en helhetslösning

Inget CPM eller egenbyggt system kan mäta sig med ett best-of-breed business intelligence system! Integrera Planacy med marknadens ledande BI-verktyg som QlikView®, Qlik Sense®, Tableau® eller Microsoft Power BI®. Detta ger er en sammanhängande lösning för budget, prognos, planering, analys och rapportering. Planacy stödjer även integrationer till Excel.

planacy-illustration-4Created with Sketch.

Integrera Planacy med ert BI och ta till vara på era redan gjorda investeringar. Med en sömlöst integrerad plattform för såväl datamodell som för analys och uppföljning minskar ni
implementationstid, underhåll och förvaltning samtidigt som ni enklare bedriver er finansiella eller operativa planeringsprocess med ökad kvalitet.

Mer om denna funktion

Varför investera i en planeringsplattform?

Med ett modernt systemstöd för budget, prognos och planering kan ni arbeta mer effektivt med er operativa och finansiella planering.

Med Planacy minimerar ni det tidsödande, manuella och repetitiva arbetet, ökar kontrollen över processerna och kvalitén på arbetet. Med automatiskt inhämtad referensdata, automatiska prognosförslag, rullande prognoser och scenarioplanering kan ni också snabbt ställa om när omvärlden och omständigheterna förändras.

Boka demo Kontakta oss