Förenklar datadriven finansiell planering

Med Planacy arbetar ni mer effektivt och datadrivet med era budget, prognos och planeringsprocesser. Öka engagemang och ägandeskap samtidigt som ni minskar administration och höjer kvalitén på arbetet.

Boka ett möte!

Minimera det manuella arbetet och förbättra den finansiella prognosen 

Minimera det manuella arbetet med finansiell planering och huvudvärken den leder till, med den skandinaviska marknadens ledande plattform för datadriven budget, prognos och planering. Vi strömlinjeformar och effektiviserar de finansiella planeringsprocesserna för både tillväxtbolag, samt medelstora och stora företag och verksamheter från en rad olika branscher. Med kraftfull teknologi och anpassningsbara moduler möjliggör vi ett mer drivarbaserat och kontinuerligt arbete som skapar högre engagemang och ägandeskap i verksamheten.  

Strömlinjeformat

Strömlinjeformat

Med innovativ teknologi och anpassningsbara moduler optimerar och strömlinjeformar Planacy era finansiella planeringsprocesser.

Datadriven

Datadrivet

Effektivisera er budget, prognos och planering med vårt intuitiva gränssnitt och kraftfulla funktioner för automatiserad och drivarbaserad planering   

Värdeskapande

Värdeskapande

Kom igång på ett par veckor! Minska administrationen, öka ert engagemang, ägandeskap och frekvens för ett mer välfungerande strategiskt styrinstrument. 

 

Upplev Planacy

Se vår presentation av Planacy och upptäck hur er finansiella planering kan förbättras och förenklas med hjälp av ett modern systemstöd.

Vill du se mer av Planacy? Då hittar du vår on-demand via knappen nedan.

Se on-demand demo

Drivarbaserad prognostisering 

Att arbeta datadrivet är ett krav för att öka förståelsen och engagemanget i verksamheten. Med en ökad transparens och förståelse för vad som verkligen driver intäkter och kostnader ökar ni inte bara kvalitén de finansiella planerna utan även verksamhetens ägandeskap över de finansiella målen och prognoserna. 

Läs mer om drivarbaserad prognos

En finansiell helhet 

Från drivarbaserad prognostisering med ett högre engagemang och ägandeskap till en finansiell helhet med en kontinuerligt uppdaterad kassaflödesprognos. Med Planacy får ni kontroll över den finansiella helheten ända ner på kontonivå för resultat- och balansräkningar och ett automatiskt uträknat kassaflöde. 

Läs mer om kassaflödesprognos

Automatiserad & prediktiv prognos 

bortom gränserna för manuell planering med Planacys smarta och kraftfulla funktionalitet för automation. Rulla automatiskt framåt dina planer med nytt utfall, skapa prognosförslag eller ställ in alternativa simuleringar med en knapptryckning

Läs mer om prediktiv prognos

Scenarioplanering

Med Planacy minskar ni administrationen och möjliggör ett mer sofistikerat arbete med olika scenarion arbeta Top-Down, Bottom-up eller med en kombination av dem båda. Med ett klick kan ni dessutom skapa olika scenarion för att modellera olika utfall och därmed fatta bättre finansiella och strategiska beslut.   

Läs mer om scenarioplanering

Rullande prognos

Arbeta enligt den prognosmetod som passar er verksamhet bäst: kalenderår, dynamisk längd eller helt rullande. Med Planacy kan ni skapa en process som möjliggör en kontinuerligt uppdaterad finansiell prognos, oavsett om ni prognostiserar för 12 månader eller flera år framåt.

Läs mer om rullande prognos

Snabb uppstart

Med beprövade och konfigurerbara best-practice-planning moduler för de vanligaste processerna och prognosmetoderna behöver ni inte uppfinna hjulet på nytt. Med Planacy får ni en framtidssäkrad plattform att växa med, som dessutom kan implementeras helt anpassat för er verksamhet och process på bara några veckor. 

Läs mer om vår onboarding

Sömlösa integrationer med Planacy

Utöver ett välutvecklat API och en Data Integration Service med både färdiga och kundspecifika connectorer kan Planacy sömlöst integreras med marknadens ledande business intelligence plattformar – både för datamodell och analys. Självklart har vi också stöd för analys och uppladdning av data via Excel och Google Sheets, tack vare våra kraftfulla add-ins. Allt för att ni ska ha fullständig flexibilitet i hur ni vill använda och konsumera er finansiella data.

google-sheets-planacy-integration
tableau-planacy-integration
qlik-sense-planacy-integration
visma.net-planacy-integration
pe-accounting-planacy-integration
fortnox-planacy-integration
Microsoft dynamics Navision
Sie
Visma Business
Epicor - iScala
Monitor G5
Netsuite
Salesforce
Hubspot

Ta kontakt idag! 

Låt oss visa hur Planacy kan optimera och effektivisera ett mer datadrivet, värdeskapande och frekvent arbete med er finansiella planering.

Boka demo Kontakta oss 

Aktuella nyheter

Årets rapport om finansiell planering

Nu släpper vi årets rapport om finansiella planering! Vilka trender kommer påverka framtiden för finansiell planering, vilka fallgropar ska man undvika och vad är nycklarna till framgång?

Läs mer och ladda ned rapport

Planacy på 9 minuter

Fyll i dina uppgifter nedan för att se vår 9 minuters demo.