Vad är drivare, varför bör man arbeta drivarbaserat och hur kommer man i gång med drivarbaserad intäktsprognostisering? I denna artikel förklarar jag vad drivare är, ger exempel på drivare för olika typer av intäkter samt ger 5 tips på hur ni kommer igång med drivarbaserad intäktsprognostisering och budgetering!

Vad är drivare?

Först och främst, vad är en drivare? Drivare är de parametrar eller nyckeltal som driver företagets eller verksamhetens intäkter eller kostnader. Financeteam arbetar ofta i termer av konton och kontogrupper, medan övriga i organisationen arbetar med drivare. En säljavdelning jobbar till exempel med drivare i form av volymer och priser, medan HR oftast tänker i termer av månadslön, sysselsättningsgrad och liknande. Många i financeteamet, främst controllers och ekonomichefer, har även de jobbat utifrån drivarperspektivet vid till exempel budget och uppföljning. Dock är det långt ifrån alla och i denna artikel kommer ni som inte riktigt är där än att förstå varför vi rekommenderar ett drivarbaserat arbete.

Exempel på drivare för olika typer av intäkter:

 

Tjänsteintensiva intäkter

Drivare: Personal (antal eller per individ), debiteringsgrad, sysselsättningsgrad, snittpris/h och antal timmar

Prenumerationsbaserade intäkter

Drivare: Kundbas, churn, ARR (annual recurring revenue) och NRR (net revenue retention)

Produktionsbaserade intäkter

Drivare: Volym, pris

Transaktionsdrivna intäkter

Drivare: Transaktioner, genomsnittsintäkt/transaktion

 

Varför bör ni arbeta drivarbaserat med er intäktsprognostisering och budgetering?

Kort och gott – för att förenkla arbetet för samtliga inblandade. Genom att arbeta drivarbaserat med välkända begrepp som verksamheten känner till kommer de som ger input till prognosen (och oftast inte är ekonomer) att tycka det är både enklare och roligare. Genom att förenkla för de som ger input kan ni därmed också förbättra kvalitén – de som ger input är ju faktiskt de som besitter bäst insikter om just sina områden.

drivarbaserad-intäktsprognostisering

Själva målsättningen med att arbeta datadrivet bör vara att allt ska mynna ut i ett sammanhängande flöde, likt bilden ovan. På så vis får ni en ständigt uppdaterad bild av olika faktorers inverkan på såväl resultatet som kassaflödet. Det blir enklare att arbeta med scenarioplanering samt kontinuerlig planering, vilket gör att ni ständigt har en uppdaterad bild av verklighetens påverkan på framtiden!

5 tips för att börja arbeta drivarbaserat:

  1. Identifiera några få drivare – de mest affärskritiska. Vilka är grundpelarna för era intäkter?
  2. Bolla in organisationen. Vilka drivare föredrar de att arbeta på? Går detta i linje med hur man vill styra organisationen framåt? Kom även ihåg att det är viktigt att organisationen får den utbildning som behövs i ert nya sätt att arbeta.
  3. Säkerställ ett flöde mellan drivare. Är olika drivare beroende av varandra? Vilket flöde behövs mellan de olika drivarna?
  4. Skaffa ett systemstöd – undvik manuellt arbete och säkerställ ett automatiserat flöde
  5. Utvidga det datadrivna planeringsarbetet. När ni väl fått organisationen att börja arbeta drivarbaserat med intäkterna – gör samma sak på kostnadssidan!

Genom att arbeta drivarbaserat får ni helt enkelt ett automatiserat flöde där budgeten eller prognosen blir ett verktyg för hela organisationen – och där den finansiella planeringen baseras på operationell input. Som tidigare nämnts förenklas arbetet för samtliga inblandade och ni ökar kvalitén på er budget/prognos.

Om du vill veta mer om drivarbaserad intäktsprognostisering och budgetering är du välkommen att boka in en kostnadsfri konsultation med mig eller någon av mina kollegor!

emelie-photo-planacy

Författare

Emelie Svensson
Head of Customer & Planning Success
emelie@planacy.com
Linkedin

Relaterade inlägg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inte kommande webinars eller nya blogginlägg.

Prenumerera