“Vi lever i en liten värld” brukar ordspråket lyda. Tack vare digitaliseringen upplevs världen mindre än någonsin. Nyheter och förändringar färdas allt snabbare över jorden, från en plats till en annan. Men vår mer globala värld gör också att våra företag blir mer lättpåverkade för olika händelser, vilket ställer krav på företag att uppdatera sina budgetar och prognoser mer frekvent i takt med förändringarna.  

Idag finns det en mängd olika metoder för budgetering och prognostisering och det är inte alltid så lätt att veta vilken som är den bästa. De olika metoderna har olika fördelar och nackdelar och det alternativ som fungerar bra för ett företag, behöver inte vara det bästa för ett annat företag. 

I denna artikel guidar vi er genom fördelar och begränsningar med:  

 • Klassisk budget och prognos 
 • Rullande 12-18 månaders prognos 
 • Rullande prognos med dynamisk längd 
allt du behöver veta om rullande prognos

Klassisk budget och prognos 

En klassisk budget kännetecknas av att man lägger en budget för nästkommande år under hösten och sedan gör man prognosjusteringar månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis. Detta är fortfarande den vanligaste metoden som används av flest företag. 

Fördelar 

 • Samtliga inblandade har avsatt tid under hösten för att genomföra en budget.  
 • Man kan prognostisera kvartalsvis, månadsvis eller halvårsvis beroende av vad som passar ens egna verksamhet bäst.  

Begränsningar 

 • Planeringshorisonten är begränsad till några månader. Detta eftersom man tenderar att aldrig blicka längre fram än vad budgetåret sträcker sig. Med rullande prognos blickar man istället vanligtvis minst ett år framåt oberoende av vilken månad på året man befinner sig i. 
 • Med den klassiska budgeteffekten gör chefer ibland sig av med hela den kvarvarande “budgeten” i slutet av året för att de inte ska få mindre pengar året därpå. Detta tankesätt gör det dels svårt för företag att spara pengar men även att optimera verksamheten.  

 

Rullande prognos: 12–18 månader 

Många av de som skaffar systemstöd likt Planacy gör det för att de vill kunna prognostisera en längre period. Rullande prognos kan göras på flera olika sätt och med flera olika prognoshorisonter. Ett alternativ är att man uppdaterar ett specifikt antal kvartal framåt eller så uppdaterar man prognosen varje månad. Ett vanligt begrepp inom prognostisering är ”Rullande-12”. Detta indikerar att man gör en rullande prognos med 12 månader som prognoshorisont. 

Fördelar 

 • Rullande prognos hjälper företag att få bättre framåtblick – inte bara för nästkommande verksamhetsår. Att jobba rullande-12 är effektivt då man uppdaterar samma månad nästa år baserat på den månad man precis stängt, vilket gör att man kan få en bättre precision i sin prognos. Detta gäller allra helst om man har återkommande likheter i de månatliga fluktuationerna. 
 • Ni kan välja tidshorisont själv. Allt fler företag väljer att prognostisera rullande med en längre tidshorisont, exempelvis 15 månader istället för 12 månader. Fördelen blir då att företaget exempelvis i september får nästa års budget ”på köpet”, vilket gör att man kan spara väldigt mycket tid i budgetprocessen och effektivisera hela det finansiella planeringsarbetet. 

Begränsningar 

 • Prognosen till samma månad nästkommande år kommer bara om man arbetar med minst en 12 månaders horisont, alternativt någon månad ytterligare. Detta gör att man inte kan jämföra mellan åren, vilket begränsar analysen.  
 • De flesta inom en organisation tänker i kalenderår, exempelvis säljare som ofta tänker vad de behöver sälja för nästkommande år – och inte de kommande 15 månaderna. 
 • Vid rullande prognos på 12–18 månader är hantering av säsongseffekter problematiskt. Även om man kan få en mer precis prognos på säsongseffekterna med hjälp av rullande prognos så kan det bli problematiskt att jämföra mellan åren.  Om vi tar en gymkedja som prognosticerar rullande 15 månader som exempel. I slutet av året kommer de få med två stycken januari i beräkningarna – och vad gör folk i januari? De har gjort nyårslöften om att börja träna och köper gymkort. I april får man däremot bara med en januarimånad i prognosen och därmed går det inte att jämföra de olika 15 månadsblocken mot varandra. Det finns alltså ingen fast punkt eftersom försäljningen kan skilja sig åt mycket beroende på vilken månad av året det är. Det blir därmed ett manuellt prognostiseringsabete att hålla koll på. 

 

Rullande prognos: Innevarande år plus nästa (dynamisk längd) 

Den metod vi på Planacy anser vara bäst. Rullande prognos med innehavande år plus nästa innebär att man, istället för att prognostisera på ett fast antal månader framåt (exempelvis rullande 15), lägger prognosen på mellan 13–24 månader framåt. Det vill säga innevarande år och ett helt år till. 

Relativt få företag har hittills tänkt på denna metod – förmodligen på grund av att det krävs att man testat och gjort ett antal fel då metoden är baserad på våra observationer av vad som fungerar och ej. En del av våra kunder har inledningsvis valt en vanlig rullande prognos med fast månadsperspektiv, men majoriteten av dessa har sedan ändrat sig och gått över till att arbeta med en dynamisk rullande prognos. Detta är en av de stora fördelarna i Planacy – det är väldigt lätt att ställa om och ändra sitt arbetssätt. 

Boka en demo 

Fördelar 

 • Det är möjligt att ni I Januari lägger mer kraft på det första årets budget och prognos eftersom det är de första 11 månaderna. Därefter lägger ni det andra året med lite mindre precision men utnyttjar samtidigt prediktiva modeller för kvalitativa förslag. Ju närmare årsslutet du kommer desto mer kommer ni att fokusera på nästa år i takt med att ni fyller på utfall från första året.  Denna metod ger en lång framåtblick. Du kan också jämföra mot förra årets siffror utan problem med säsongseffekter. Ni kan då fylla på med utfallsdata i de månader som varit. 
 • Efter varje månad fylls utfallsdata på, men samtidigt öppnas en månad också upp för prognostisering. I Planacy kan man då också välja att sätta upp algoritmer och prediktiva prognosförslag, exempelvis en ökning av intäkter och kostander baserat på den historiska datan från tidigare år. På så sätt kan man effektivisera den rullande prognosen, men man får också med säsongseffekten.  

Begränsningar 

 • Denna metod kan vara mindre effektiv för företag med hög tillväxt och som exempelvis expanderar kraftigt via olika förvärv. Eftersom dessa bolags siffror tenderar att ändras mycket på kort tid kan en ”innevarande + nästa årsprognos” ibland bli överflödig. 

 

Att byta metod 

Som tidigare nämnt kan Planacy enkelt ställas om i de fall man vill byta prognosmetod. Många av de som går över till att jobba rullande vill ofta göra tätare prognoser, exempelvis månadsvisa istället för kvartalsvisa. Att byta metod tar inte mer än någon minut och är tekniskt möjligt eftersom vi hämtar in all utfallsdata och justerar vilket utfallsdata som ska visas med hjälp av enkla tidsfilter. Exempelvis om vi i mallen vill visa 15 månader istället för 12 månader behöver vi bara justera i tidsfiltret.  

Till skillnad från hos många av våra konkurrenter kan våra kunder byta metod fram och tillbaka. Det innebär exempelvis att om man under en period vill arbeta med klassisk budgetering och prognostisering, för att sedan kunna återgå till att arbeta rullande, så är det möjligt. Men det är även möjligt att arbeta med den frekventa prognosen rullande eller dynamiskt, samtidigt som man arbetar med en klassisk budgetprocess för det kommande verksamhetsåret. 

emelie-photo-planacy

Författare

Emelie Svensson
Head of Customer & Planning Success
emelie@planacy.com
Linkedin

Mikael Edh

Författare

Mikael Edh
CBDO

mikael@planacy.com
Linkedin

Relaterade inlägg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inte kommande webinars eller nya blogginlägg.

Prenumerera