Det kan vara svårt att navigera bland alla de olika typer av lösningar som hanterar budget, prognos och planering. Borde ni välja ett IT-konsultbolags egenutvecklade systemstöd, Corporate Performance Management system (CPM) eller ett best-of-breed?

Nedan går vi igenom dessa tre typer av system samt vilket vi ser som det starkaste alternativet.

Egenutvecklade IT-system

Av flera olika skäl har många IT-konsultbolag ett egenutvecklat verktyg eller system för exempelvis budget och prognos. Det som är viktigt att komma ihåg ifall man funderar på att investera i ett sådant systemstöd är att de flesta IT-konsultbolag har ett syfte med sitt utvecklade system som väger tyngre än allt annat – att få sin konsultaffär att växa.

Ett IT-konsultbolags primära syfte är att leverera konsulttjänster och därför kommer konsultaffären alltid att prioriteras högre än ej betald research och utveckling (R&D). Det innebär att få av de konsultbolag som har ett eget hemmasnickrat systemstöd lägger tillräckligt med resurser på vidareutveckling och att optimera produkten. Detta leder i sin tur till att lösningen oftast inte är tillräckligt effektiv att implementera eller särskilt förvaltningsbar för kunden.

Lite cyniskt kan man säga att det för ett konsultbolag snarare kan vara positivt om implementationen tar 10 timmar längre än att lägga 200 till 300 timmar ytterligare på R&D.

”Vi löser allt” – CPM

Ett vi-löser-allt system, eller CPM, ska vara bäst på både uppföljning och analys samt budget, prognos och operativ planering – men att leverera en stabil och flexibel lösning då man försöker göra just allt är någonting som, i alla fall de nuvarande CPM-systemen har svårt att leva upp till.

Vi resonerar såhär: Ingen är bäst på allt.

Det finns många innovativa plattformar som till 100% fokuserar på uppföljning och analys, så som Microsoft Power BI®, Qlik® och Tableau®. Deras fokus ligger på att skapa de bästa Business Intelligence & Analytics plattformarna, vilket har gjort att de kunnat utveckla oslagbar funktionalitet som gör dem marknadsledande. Deras plattformar för uppföljning, rapportering och analys har funktionalitet och erbjuder ett kundvärde som CPM-system inte ens är i närheten av.

Best-of-breed

För ett produktbolag och renodlade best-of-breed system finns det inget egenvärde i att skapa konsulttimmar. Hela skalbarheten och tillväxtmöjligheten ligger i att utveckla en produkt som kräver så lite implementation och förvaltning som möjligt. Dessa bolag vill tillsammans med sina partners och sitt systemstöd leverera så mycket värde som möjligt, på så kort tid som möjligt, till så många kunder som möjligt.

Det man bör fråga sig inför ett systembyte är vad som kommer skapa mest värde för företaget.

Vi är övertygade om att en produkts största fokus ska vara att skapa konkret kundvärde och underlätta för verksamheten, vilket gör best-of-breed system med effektiva och sömlösa integrationer till den överlägset bästa lösningen.

Det bästa av två världar

Med ovan i åtanke har Planacy därför valt en strategi där vi till 100% fokuserar på finansiell och operativ planering.

Vi har fokuserat på att utveckla en innovativ och kraftfull planeringsplattform med funktionalitet som hemmasnickrade systemstöd och CPM-system inte kan konkurrera med, likt Microsoft Power BI, Qlik och Tableau gjort för uppföljning och analys.

Med en unik databas och konfigurerbarhet – och inte minst sömlösa integrationer till de marknadsledande Business Intelligence systemen – har vi skapat en sammanhängande lösning. På så vis kan vi erbjuda våra kunder det bästa från två världar: best-of-breed budget, prognos och planering med sömlösa integrationer till best-of-breed Business Intelligence.

Du är välkommen att kontakta mig eller mina kollegor om du vill veta mer! Här kan du också läsa mer om de BI-verktyg Planacy kan integreras mot.

Författare

Jimmy Stenqvist Evegård

VD

Relaterade inlägg

Vill du veta mer?

Planacys planeringsplattform kan helt integreras och anpassas för din verksamhet. Kontakta oss eller boka en demo så visar vi hur!

Boka demo Kontakta oss