Snabbväxande bolag fattar ofta snabba beslut, utmanar gamla sanningar, idéer och koncept för att ständigt optimera verksamheten och skapa tillväxtmöjligheter. Vanligtvis återinvesteras allt kassaflöde för att fortsätta skapa progressiv tillväxt, vilket betyder att dessa tillväxtbolag måste jobba agilt och datadrivet för att ha stenkoll på sina KPI:er och siffror – och de måste ständigt ha tillgång till kontinuerligt uppdaterade underlag som förenklar snabba beslut och optimerar tillgängligt kapital för fortsatt tillväxt.

I denna artikel går jag igenom varför det är viktigt för tillväxtbolag att arbeta datadrivet och våga investera för företagets framtid snarare än nutid.

growth-companies

Öka ägandeskapet - arbeta datadrivet

Att öka ägandeskapet över målsättningar och lagda prognoser är centralt för alla typer av bolag om man vill skapa en högpresterande verksamhet, men särskilt för bolag som är under ständig förändring och kraftig tillväxt. Nya beslut måste kunna fattas snabbt, vilket ställer krav på de verksamhetsstödjande processerna och systemen som används för att snabbt kunna analysera och förstå hur helheten påverkas av dessa beslut. Utifrån ett finansiellt planeringsperspektiv skulle det kunna vara att direkt se vilken resultat- och kassaflödespåverkan ett beslut skulle ha beroende på hur man väljer att exekvera nämnda beslut.

För att skapa en sådan förståelse och för att direkt kunna se de finansiella effekterna är det mer eller mindre ett krav att arbeta datadrivet. I den finansiella planeringen och styrningen kan man inte förlita sig på en ”bokföringskontobaserad” process. Man behöver arbeta med KPI:er och budgetdrivare för att se vilka förändringar som driver intäkter, kostnader, resultat och kassaflöde, samt vilken effekt det får.

Genom att arbeta datadrivet med ambitionen att alla involverade i arbetet ska känna ett högt ägandeskap över målsättningar och finansiella prognoser skapar man en mer engagerad och transparant organisation som enklare kan arbeta mot samma strategiska målsättningar.

Våga investera för framtiden

Bra och anpassningsbara systemstöd som stöttar tillväxtbolagens processer och verksamhet blir som sagt allt viktigare, men trots att behovet ökar har många bolag ännu inte tagit steget och investerat i lämpliga systemstöd. Förvånansvärt många tillväxtbolag underinvesterar i stället i processer och systemstöd som möjliggör ett datadrivet arbete, vilket succesivt skapar hinder för att fortsätta vara ett snabbväxande och agilt bolag där alla känner ett högt engagemang. Vanligtvis beror detta på att många bolag har uppfattningen att de inte är tillräckligt stora, eller att deras processer ännu inte är tillräckligt statiska för den typen av investering. Därför skjuter de på detta viktiga beslut till framtiden.

Min rekommendation som VD på ett tillväxtbolag, med lång erfarenhet från att optimera den finansiella planeringen och verksamhetsstyrningen, är istället att redan i ett tidigt skede våga göra investeringar som formar er för en större framtid – att tidigt börja arbeta datadrivet och med ett högt engagemang och ägandeskap. Implementera systemstöd (affärssystem, business intelligence samt system för finansiell rapportering och planering för att nämna några) som ni kan växa med och som stödjer er föränderliga resa och fortsatt kraftiga tillväxt.

Många tillväxtbolag fattar beslut utefter sin nuvarande storlek vilket endast kortsiktigt underlättar för verksamheten – för ni vill ju fortsätta växa kraftigt och det behöver därför spegla sig i de investeringar ni gör idag. Att investera i systemstöd som passar mindre bolag blir därför kontraproduktivt. Det kommer att bromsa utvecklingen ni önskar att systemen ska bidra med och ni kommer ganska snabbt att behöva fatta ett nytt beslut om ett nytt system.

Planacy älskar tillväxtbolag!

Även om många systemstöd för finansiell planering ofta riktar sig mot stora och mer ”väletablerade” företag finns det de som erbjuder prenumerationsmodeller även för “mindre” tillväxtbolag.

Planacy är själva ett tillväxtbolag med stora visioner och vi som arbetar här har lång erfarenhet av att arbeta med likasinnade bolag.Trustly, Vitamin Well, Foodora, EasyPark och Fyndiq är alla exempel på Planacykunder som använder vår plattform för att förenkla och förbättra ett datadrivet och mer kontinuerligt arbete med finansiell planering.

Vi är övertygade om att ju tidigare ett högpresterande tillväxtbolag investerar i Planacy desto bättre är förutsättningarna att nå fullskalig framgång. Därför vill vi stötta er på er tillväxtresa och erbjuder en Growth License med upp till 50% lägre pris för snabbväxande bolag. Läs mer >>

Vill ni diskutera er finansiella planeringsprocess och era förutsättningar att börja arbete effektivare och mer datadrivet? Kontakta mig eller någon av mina kollegor för en kostnadsfri rådgivning.

jimmy-photo-planacy

Författare

Jimmy Stenqvist Evegård
CEO
jimmy@planacy.com
Linkedin

Relaterade inlägg

Börja arbeta mer effektivt idag!

Boka en demo med en av våra planeringsexperter för att se hur Planacy kan förenkla och effektivisera just era finansiella planeringsprocesser.

Kontakta oss Boka demo