Intresset för att arbeta rullande med sin finansiella planering har ökat markant på senare år, men trots det är det fortfarande många som ännu inte tagit steget över till att arbeta med rullande prognoser. Att börja arbeta rullande och/eller dynamiskt kan medföra en del nya utmaningar, men framför allt många nya och mer värdeskapande möjligheter.

  För att kunna fatta välgrundade beslut och bygga stabila prognosprocesser är det viktigt att ha koll på vilka möjligheter och utmaningar som finns. Därför har vi intervjuat vår planeringsexpert Emelie Svensson om resultatet från rapporten The State of Corporate Financial Planning – nedan presenterar hon 5 trender inom prognostisering som du borde ha koll på!

  1. Ökade krav på en kontinuerligt uppdaterad budget och prognos

  ”I rapporten framkom det att behovet av en mer kontinuerligt uppdaterad budget och prognos har ökat de senaste tre åren. Detta beror säkert mycket på pandemin, men behovet verkar även bero på att ledning, styrelse och ägare generellt sett ställer högre krav på uppdaterade prognoser. Världen förändras snabbt och då behövs kontinuerligt uppdaterat underlag för att kunna fatta mer proaktiva beslut”.

   

  2. Rullande 12 är en fortsatt favorit

  ”I undersökningen nämnde många av respondenterna att de gärna vill arbeta med rullande 12, vilket är intressant eftersom vi på Planacy ofta ser att just 12 månades prognoshorisont tenderar att vara begränsande och därmed misslyckas. Det kan bland annat bero på att metoden inte bidrar med tillräckligt mycket värde för verksamheten men även att ens styrmodeller i övrigt inte är kopplade till rullande 12 månader, eller också att man helt enkelt missar kalendereffekter som uppstår när man jämför 12 månader mot varandra”.

  Tips: Läs också Möjligheter (och problem) med rullande prognos där vi går igenom de olika metoderna för prognostisering, samt vilken vi oftast rekommenderar!

  3. Dynamisk rullande prognostisering är framtiden

  ”Det har sedan länge funnits en uppåtgående trend att arbeta mer dynamiskt med rullande prognostisering. Av de företag som vill förändra sin prognoshorisont vill nästan 70% arbeta med rullande eller mer dynamisk finansiell planering, men ändå är det endast 31% som faktiskt gör det. Många inom FP&A-funktionen anser att det är historik, kultur och ledning som är skälet till att budgeten finns kvar trots att de själva i allt större utsträckning ser ett högre värde av dynamisk prognostisering.”

  prognos-trender

  4. Mindre bolag arbetar mer frekvent med sin prognostisering

  ”Endast vart fjärde bolag arbetar månadsvis eller oftare med att uppdatera sin finansiella prognos. Vad som är intressant är att frekvensen på framtagandet av nya prognoser minskar i takt med att en verksamhet blir större och att de något mindre bolagen är de som arbetar mest frekvent med den finansiella planeringen”.

  prognos-trender

  5. De som arbetar dynamiskt och frekvent är mest nöjda

  ”Undersökningen visar ett tydligt samband mellan frekvent och dynamiskt arbete med finansiell planering och upplevd kvalité. Sambandet blir dessutom tydligare ju större ett bolag är. En dynamiskt rullande prognos lämpar sig ofta bättre än rullande 12 då man alltid arbetar med innevarande verksamhetsår plus nästa år”.

  Är du nyfiken på att veta mer om hur andra svenska företag och verksamheter arbetar med sin finansiella planering? 

  Vill du ha koll på aktuella trender inom budget, prognos och planering? Ladda ned vår rapport - en nulägesanalys och trendspaning av svenska företags arbete med finansiell planering.

  Ladda ner rapport

  Håll dig uppdaterad!

  Prenumerera på vår nyhetsbrev för att inte missa nya artiklar, nyheter och webinarium. 

  Prenumerera