Alla företag prognostiserar sin resultaträkning för att få en bild av framtiden, men för att få rätt strategiska underlag och förstå effekterna av olika beslut, behöver man också analysera kassaflödet. För att göra detta på ett effektivt sätt måste CFOs och Business Controllers automatisera sina finansiella processer och minska det manuella arbetet med att ta fram själva kassaflödet. Detta är särskilt viktigt med tanke på dagens snabbrörliga affärsklimat.

  I denna artikel delar vi med oss av 5 anledningar till hur och varför ni kan optimera företagets kassaflöde och förenkla era finansiella planeringsprocesser. 

  Glöm inte kassaflödet!

  Varför bör ni optimera arbetet med kassaflödet? 

  En essentiell, men ofta förbisedd del av de finansiella processerna är kassaflödet. Vårt bästa tips här är – glöm inte kassaflödet! Genom att integrera er likviditetsprognos med företagets vanliga prognos kan ni optimera verksamhetens likviditet. Detta är särskilt viktigt för snabbt växande företag som behöver veta hur länge deras kapital kommer att räcka, men även för etablerade företag som vill undvika att binda för mycket kapital. Alla företag prognostiserar sin resultaträkning för att få en bild av framtiden, men för att få rätt strategiska underlag behöver man också analysera likviditeten och förstå effekterna av olika beslut, särskilt i en snabbt föränderlig värld som den vi levt i de senaste åren. 

  Under covid-pandemin märkte vi att få företag arbetade med integrerade likviditetsprognoser. Detta resulterade i stora likviditetsutmaningar när marknaden förändrades snabbt. Många saknade antingen rätt kompetens eller tiden för att arbeta effektivt med dessa prognoser, som är både tidskrävande och komplicerade att göra manuellt i Excel. Sedan dess har vi sett att fler och fler företag vill arbeta (och här har vissa redan börjat arbeta) med ett automatiserat kassaflöde, vilket ger företag en fördel både gällande effektivitet och förenklat beslutstagande.  

  5 anledningar att automatisera ert kassaflöde 

  Att prognostisera kassaflödet manuellt innebär att man ständigt skjuter mot ett rörligt mål. En justering i resultaträkningen kräver att balansräkningen och kassaflödet uppdateras, vilket ofta leder till att det känns som att man ständigt rör sig ett steg fram och två steg bakåt. Med ett systemstöd kopplas resultaträkning, balansräkning och kassaflöde ihop till en integrerad och automatiserad process, vilket gör att du inte behöver uppdatera alla delar manuellt om du uppdaterar en annan del. Nedan listar vi 5 anledningar till att automatisera ert kassaflöde!  
   

  1. Långsiktig analys 

  Genom att implementera en robust kassaflödesanalys kan du säkerställa att företaget alltid har tillräckliga medel för att täcka sina omedelbara och långsiktiga behov. Ett FP&A-system (financial planning & analysis) kan hjälpa till att prognostisera kassaflöden och identifiera perioder med potentiella likviditetsbrister, vilket gör att du kan planera för finansieringsbehov i förväg. 

  2. Dynamisk budgetering och prognostisering 

  Med hjälp av ett FP&A-system kan du skapa dynamiska budgetar och prognoser som uppdateras i realtid baserat på förändringar i kassaflödet. Detta gör att du kan reagera snabbt på marknadsförändringar och justera dina finansiella planer därefter, vilket är särskilt viktigt för att hantera oförutsedda utgifter eller intäktsbortfall. 

  3. Förenklad utvärdering 

  Ett starkt fokus på kassaflödet gör att du kan utvärdera investeringsprojekt mer noggrant. FP&A-system kan simulera olika scenarion och deras påverkan på kassaflödet, vilket hjälper dig att fatta välgrundade beslut om vilka projekt som ska prioriteras. Detta minskar risken för att investera i projekt som kan äventyra företagets likviditet. 

  4. Riskhantering 

  Ett FP&A-system gör det möjligt att skapa olika riskscenarier och analysera deras potentiella påverkan på kassaflödet. Genom att modellera dessa scenarier kan du utveckla strategier för att hantera risker, såsom ekonomiska nedgångar eller förändringar i marknadsförhållanden, och därmed skydda företagets finansiella stabilitet. 

  5. Strategiskt Beslutsfattande 

  Med detaljerad realtidsdata om kassaflödet kan ledningen fatta mer välgrundade strategiska beslut. Detta inkluderar beslut om expansion, nya produktlanseringar eller marknadsinträde. FP&A-system ger en holistisk bild av hur sådana beslut påverkar företagets finansiella hälsa på kort och lång sikt. 

  Så optimerar och automatiserar ni kassaflödet 

  Att arbeta med automatiserad kassaflödeshantering är inte bara effektivt utan också avgörande för att kunna fatta välgrundade beslut i en dynamisk affärsmiljö. Som nämnt ovan kan man med ett modernt systemstöd koppla samman resultaträkning, balansräkning och kassaflöde samt arbeta drivarbaserat. Genom drivarbaserade element för intäkter och kostnader får ni kontroll över den prognostiserade resultat- och balansräkningen. Vid justeringar och förändringar i resultatprognosen uppdateras det prognostiserade kassaflödet automatiskt baserat på de nyckeltal ni angivit, så att helheten hänger ihop och ni får kontroll över hur varje förändring slår mot både resultaträkningen och kassaflödet.   

  Med Planacy kan ni enkelt hantera olika scenarion, jämföra historiska kassaflöden och skapa bättre beslutsunderlag. Detta sparar tid och pengar samt minskar behovet av manuellt arbete, vilket frigör tid för att fokusera på analys och strategiska frågor snarare än administrativa uppgifter – så ni istället kan driva verksamheten framåt. 

  Boka en demo med en av våra experter idag och ta första steget mot en smidigare och mer effektiv finansiell planering. 

  Mikael Edh

  Författare

  Mikael Edh
  CPO
  mikael@planacy.com
  Linkedin

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inte kommande webinars eller nya blogginlägg.

  Prenumerera