Prognostisering för investeringar och avskrivningar görs än idag oftast i Excel. Detta kan fungera bra när man har relativt få investeringar att hålla koll på men utöver de vanliga problemen med Excel – exempelvis att klippa och klistra data mellan olika ark – tillkommer ytterligare utmaningar vid just prognostisering av investeringar och avskrivningar. I denna artikel går vi igenom de svårigheter som kan uppstå och hur de kan hanteras med hjälp av ett systemstöd.

  • Utmaningar i Excel
  • Förenkla och effektivisera med ett systemstöd
    • Skapa en investeringsprognos
    • Koppla ihop med balansräkning & kassaflödesprognosen
  • Vad skiljer Planacy från andra typer av systemstöd?

Utmaningar i Excel

För att undvika allt för mycket manuellt arbete i Excel tenderar många att budgetera en klumpsumma för sina investeringar. Nackdelen med detta är dock att uppföljningen blir lidande – att analysera avvikelser för investeringskostnaderna blir svårt om man inte särskiljer de olika investeringarna i budgeten.

Ytterligare en utmaning då man arbetar i Excel är hantering av avskrivningar, särskilt gällande perioden på vilken tillgången ska skrivas av. Varje år måste en manuell uppdatering göras i Excel för att värdet av tillgången ska vara aktuellt och avskrivningarna ska bli rätt. Utöver tidsaspekten ökar därför risken för fel och det blir än mer komplicerat om fler avskrivningar tillkommer, eller om någon befintlig tillgång säljs av.

Förenkla & effektivisera med ett systemstöd

Med ett modernt systemstöd kan man automatiskt hämta in sina nuvarande tillgångar från anläggningsregistret, oavsett om man använder ett avancerat system eller lagrar anläggningsregistret i Excel. På så vis får man alltid en tydlig och uppdaterad överblick av sina tillgångar, samt avskrivningar på nuvarande tillgångar.

I Planacy kan en sådan överblick exempelvis se ut så som i bilden nedan:

investeringar-avskrivningar-systemstöd-planacy

Skapa en investeringsprognos

I Planacy kan man dessutom enkelt skapa en investeringsprognos för alla nya investeringar. Det enda man behöver göra för att lägga till en ny investering – exempelvis ett budgetsystem – är att fylla i den totala kostnaden, välja avskrivningsperiod från drop-down menyn och lägga till från vilken månad investeringen ska gälla. Sedan får man se den totala avskrivningen för det året. Du ser ett exempel på detta i videon nedan.

Att du enkelt kan välja avskrivningsperiod och när avskrivningen ska börja underlättar även senare då man öppnar upp ett nytt år – då flyttas det automatiskt till nuvarande tillgångar och man kan lägga till nya prognoser för kommande års investeringar.

Koppla ihop med balansräkning & kassaflödesprognosen

Med hjälp av Planacy kan man även koppla ihop de totala avskrivningarna och driva in dem i balans och kassaflödesprognosen. På så vis får du en mer detaljerad balansräkning- och kassaflödesprognos samtidigt som du minskar tidsödande manuellt arbete. Processerna hänger ihop och uppdateras automatiskt, vilket innebär att du kan se effekten på kassaflödet direkt efter att prognosen justerats för kommande investeringar och avskrivningar.

Läs också: Likviditetsprognos behöver inte vara svårt

Vad skiljer Planacy från andra typer av systemstöd?

Planacy är närmast unikt när det gäller vårt drivarbaserade budgeteringsstöd. Processer som investeringar och avskrivningar kan, som nämnt ovan, med hjälp av dessa drivare enkelt kopplas samman med balansräkningen och kassaflödet så att man ständigt har en uppdaterad bild av intäkter och utfall – det är inte många av våra konkurrenter som kan jobba så. Planacy kan därmed anpassas efter varje unik process, oavsett bransch.

Författare

Emelie Svensson

Planning Specialist

Relaterade inlägg

Vill du veta mer?

Planacys planeringsplattform kan helt integreras och anpassas för din verksamhet.

Boka demo  Kontakta oss