52%*, så få (eller så många, om man ser glaset som halvfullt) av de som arbetar med FP&A upplever att deras verksamhet är genuint engagerad i den strategiska finansiella planeringen. Ett otillräckligt engagemang kan leda till dålig kvalitet på finansiella mål och prognoser. Hur kan din organisation förbättra detta och uppnå bättre resultat? 

 

strategisk finansiell planering

 

Öka ägandeskapet för den strategiska finansiella planeringen! 

Högt ägandeskap = Hög kvalitét? 

Tidigare i år genomförde vi vår årliga undersökning The State of Corporate Financial Planning, en rapport som syftar till att bidra med kunskap, datapunkter och insikter kring hur företag arbetar med sin finansiella planering. En av de tydligaste slutsatserna från rapporten är att de företag som upplever att deras budget- och prognosprocess håller hög kvalitét – och som i hög utsträckning anser att resultatet från detta arbete kan användas i deras strategiska beslutsfattande – har en process för att involvera och engagera verksamheten i budget- och prognosarbetet.  

Genom att involvera fler och genom att etablera en kultur där organisationen kontinuerligt både pratar om och följer upp de finansiella prognoserna och målen, ökar ägandeskap och engagemang. Men hur optimerar man då sitt arbete och sin process på ett sådant sätt att verksamheten kan involveras och bidra med insikter? 

5 nyckelfaktorer för att engagera din verksamhet i budget- och prognosarbetet 

Det finns ett antal nyckelfaktorer för att lyckas involvera verksamheten och därmed i slutändan öka ägandeskapet för de finansiella målen och prognoserna. Här nedan listar vi de 5 viktigaste tipsen för hur ni ökar ägandeskapet för den finansiella planeringen i er verksamhet. 

1. Arbeta drivarbaserat 

För att förenkla arbetet för samtliga inblandade behöver ni överge den redovisningsmässiga strukturen och istället fokusera på att bygga upp prognosen underifrån med hjälp av nyckeltal och parametrar som är kopplade till era affärskritiska intäkts- och kostnadsdrivare. Genom att arbeta drivarbaserat med begrepp som medarbetarna känner till, kommer det vara mycket enklare för dem att bidra med kvalitativ input på arbetet. Nyckelpersoner kommer dessutom få en större förståelse för vad som driver intäkter och kostnader och hur de själv bidrar till verksamhetens mål.

2. Systematisera  

Det finns få icke-ekonomer ute i verksamheten som faktiskt upplever en excelprocess som tydlig och enkel att hantera. Om ni vill att verksamheten engagerar sig i processen blir det nästan ett krav att arbeta drivarbaserat och med automatiserade processer. Ett modernt systemstöd som stödjer strategisk finansiell planering erbjuder både mer lättbegripliga gränssnitt och funktioner som gör arbetet tydligare, bättre och som ökar förståelsen för helheten 

3. Delegera 

Vågar delegera ansvaret ut i verksamheten och låta olika nivåer av organisationen bidra med sina insikter. Om ni har systematiserat processen och redan arbetar drivarbaserat har ni skapat goda ”hårda” förutsättningar för att lyckas bygga engagemang och ägandeskap, men detta behöver fortfarande kompletteras med mjuka faktorer som exempelvis tillit, dialog och uppföljning. Låt verksamheten ta del av uppföljningen av prognoserna och målen, låt nyckelpersoner kommentera differenser och säkerställ att det finansiella planeringsarbetet och den finansiella styrningen är en del av deras ansvar och arbete. 

4. Arbeta frekvent 

Att arbeta mer agilt, dynamiskt och mer frekvent med uppdaterade prognoser är något som har blivit allt viktigare givet vår allt mer snabbföränderliga omvärld, inte bara enligt oss utan även enligt 82% av de som deltog i årets upplaga av rapporten The State of Corporate Financial Planning. Att arbeta mer frekvent med era prognoser leder både till högre kvalitét på arbetet och att informationen som genereras blir mer användbar.

För att kunna arbeta frekvent med prognoserna måste arbetet läggs på en rimlig nivå och göras drivarbaserat. Gör man bara det förstnämnda och inte det sistnämnda kommer processen endast att leda till högre krav och en högre arbetsbelastning.  

5. Automatisera

Minska manuellt arbete genom att automatisera så mycket som möjligt av den strategiska finansiella planeringen. Genom att eliminera det manuella arbetet minskar ni dessutom de tråkiga delarna i processen och skapar förutsättningar för att verksamheten ska kunna fokusera på att bidra med kvalitativ input och insikter till arbetet. 

Ett systemstöd underlättar detta, men är inget krav för de allra minsta verksamheterna, eller för mindre komplexa verksamheter. Däremot gör ett modernt systemstöd att ni alltid har tillgång till den senaste kvalitetssäkrade utfallsdatan och att ni kan få automatiskt uträknade prognosförslag.  

 

strategisk finansiell planeirng

Allt handlar om rätt förutsättningar 

Strategisk finansiell planering är avgörande för att säkra företagets långsiktiga framgång och anpassningsförmåga. Genom att engagera hela organisationen i denna process, kan ni effektivisera beslutsfattandet och stärka företagets position på marknaden.  

Vill du veta mer om hur din verksamhet kan dra nytta av förbättrad finansiell planering? Boka en kostnadsfri konsultation med oss idag – vi är experter på att optimera finansiella processer för företag av alla storlekar. Vi har redan optimerat planeringsprocesserna för närmare 200 verksamheter – och vi hjälper gärna er också. 

jimmy

Författare

Jimmy Stenqvist Evegård
CEO
jimmy@planacy.com
Linkedin

Relaterade inlägg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inte kommande webinars eller nya blogginlägg.

Prenumerera