Nästan alla företag gör någon form av prognos för sin resultaträkning, men förvånansvärt få tar steget vidare och gör en prognos även för sina framtida kassaflöden. Det finns flera anledningar till detta, men ofta beror det på att processen upplevs som både svår och tidskrävande – vilket den vanligtvis är, men med rätt systemstöd behöver det inte alls vara vare sig svårt eller tidskrävande.

  likviditetsprognos-Liquidity Forecast

  Vad tjänar man på att göra en ordentlig likviditetsprognos?

  Innan vi går in på hur man gör kassaflödesprognos på rätt sätt vill jag bara poängtera varför det är viktigt – vad kan man tjäna på det?

  Svaret varierar lite från bolag till bolag. För bolag som är i tillväxtfas och investerar pengar i hög takt är det såklart väldigt viktigt att ha koll på att pengarna räcker till nästa finansieringsrunda. För andra bolag handlar det om att kunna minimera pengar som ligger på banken och istället våga använda den likviditeten i verksamheten eller dela ut den till ägarna.

  "Vad många inte tänker på är att även för mycket likviditet kan vara ett problem"

  Något jag ofta får höra när vi visar vårt erbjudande för likviditetsprognoser är ”men vi har inget problem med likviditeten...”. Vad många dock inte tänker på är att även för mycket likviditet kan vara ett problem – och en möjlighet. För att exemplifiera: om ägarna till ett företag har satt upp ett avkastningskrav på investerat kapital om 12% och bolaget med hjälp av pricksäkra likviditetsprognoser vågar hålla 5MSEK mindre i kassabuffert, så motsvarar det en minskad kostnad om 600 tusen kronor per år.

  Istället för att optimera likviditeten är det väldigt vanligt att man fokuserar på andra (ofta mycket svårare) optimeringar. Det är till exempel inte ovanligt att bolag investerar stora summor på att optimera sina logistiklösningar för att på så sätt binda mindre kapital i verksamheten. Det är naturligtvis inte dåligt i sig, men med hjälp av korrekt gjorda kassaflödesprognoser kan man ofta hitta betydligt enklare sätt att minska kapitalbindningen.

  Hur bör man arbeta med likviditeten? (Don´t do this at home!)

  För att kunna prognostisera kassaflödet behövs också en prognos av balansräkningen. Ett modernt systemstöd löser det genom att man anger ett antal KPI:er, exempelvis: hur många betaldagar man har i snitt på sina kund- eller leverantörsfakturor eller hur många månaders försäljning som lagerhålls. Ett underliggande regelverk i systemstödet kan sen använda den informationen tillsammans med den prognostiserade resultaträkningen för att automatiskt räkna fram både en balansräkning och ett kassaflöde.

  "Ett systemstöd kan automatiskt räkna fram både en balansräkning och ett kassaflöde"

  Det kan låta enkelt – och det är precis så det ska kännas för användaren – men det underliggande regelverket, som till exempel ser till att räkna ut framtida momsbetalningar baserat på försäljning, COGS, investeringar och övriga kostnader, samtidigt som hänsyn tas till effekten av förutbetalda intäkter, upplupna kostnader, skillnader i regler för momsinbetalning för dotterbolag verksamma i olika länder med mera – är väldigt komplext.

  En stark rekommendation är därför att man ska tänka sig för både en och två gånger innan man sätter igång ett projekt där man bygger upp ett sådant regelverk från grunden. Här har man allt att vinna på att köpa ett system som har ett färdigt regelverk och bara behöver konfigureras för just ditt bolags verklighet.

  Mycket att vinna med rätt systemstöd

  Med rätt systemstöd på plats så finns det alltid ett aktuellt kassaflöde – som uppdateras automatiskt varje gång den övriga prognosen förändras. Detta ger ett bättre beslutsunderlag för verksamheten och större möjligheter att jobba mer aktivt med likviditetsoptimering. Dessutom får man en bra analys av historiska kassaflöden på köpet.

  Att få ett sådant systemstöd på plats behöver inte heller vara något omfattande projekt, givet att man köper in ett modernt prognosverktyg som har ett färdigt stöd för likviditetsprognoser.

  Vill du veta mer om hur vårt unika stöd för balansräkningsprognos och automatiskt uppdaterad kassaflödesprognos fungerar? Kontakta gärna mig så bokar vi in ett möte och diskussion!

  Se även vårt webinar: Glöm inte kassaflödet!

  Läs mer

  Mikael Edh

  Författare

  Mikael Edh
  CPO
  mikael@planacy.com
  Linkedin

  Vill du veta mer?

  Ladda ned vårt datablad eller se vårt inspelade webinar om balansräkning och kassaflödesprognos för att få veta med om Planacys lösning!

  Produktblad  Webinars