Många av de företag och verksamheter som vi träffar vill (utöver att förenkla och effektivisera en till stor del manuell process) öka ägandeskapet och kvalitén på sitt arbete – men vet inte hur de ska göra.

I tidigare blogginlägg har jag fokuserat på hur man vet när det är dags att lämna Excel och hur man väljer rätt systemstöd för budget, prognos och planering. I detta inlägg har jag istället fokuserat på hur man förenklar arbetet och samtidigt ökar effektiviteten och kvalitén.

Hur ökar man ägandeskapet över den finansiella planen i verksamheten?

Vi rekommenderar att delegera ansvaret för inputen i det finansiella planeringsarbetet till verksamheten där insikterna är som störst. Detta ökar inte bara kvalitén på arbetet, utan leder också till att de som bidrar till planeringsarbetet känner ett ökat ägandeskap för den finansiella planen och får drivkraft att förverkliga målen som den stipulerar.

ägandeskap-ownership

För att framgångsrikt delegera ut detta ansvar och öka ägandeskapet måste processen vara enkel för verksamheten att förstå. Det måste också vara enkelt för verksamheten (som ofta saknar redovisningskompetens) att bidra med input. För att lyckas måste man överge kontobaserad budgetering i så stor utsträckning som möjligt och använda sig av drivarbaserade element. Detta för att tydliggöra vad som driver intäkter respektive kostnader, samt hur de med ansvar i verksamheten kan påverka både sin budget och sitt utfall.

Därför bör du investera i en modernt systemstöd

Ett modernt och användarvänligt systemstöd med kundanpassade inmatningsmallar och budgetdrivare baserade på er affärslogik gör processen mer lättförståelig. Detta ökar samtidigt möjligheten för er att uppnå ett högt ägandeskap i verksamheten. Ett intuitivt och logiskt användargränssnitt gör det också enklare för användaren att förstå sambanden och hur processen fungerar.

Med ett mer automatiserat systemstöd slipper Controllers och CFO:s allt manuellt förarbete och konsolidering av excelark. Istället kan de fokusera mer på sin expertis och ansvara för de övergripande delarna av planeringsarbetet. De får mer tid över till att stödja verksamheten i planeringsarbetet, analysera budgeten och prognosen, göra what-if-scenarion samt till att attestera de olika delarna.

Arbetet blir enklare och effektivare. Kvalitén blir högre.

Om du har några frågor eller skulle vilja se en demonstration av Planacy är du varmt välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor!

Författare

Jimmy Stenqvist Evegård

CEO

Relaterade inlägg

Vill du veta mer?

Kontakta oss Boka demo