Alternativ till Planacy?

  Det finns idag många företag som erbjuder tjänster och mjukvaror inom budget och prognos. För dig som just gett dig in i djungeln för att hitta ett lämpligt system för finansiell planering, kan det därför vara svårt att veta vilket system som passar just din verksamhet bäst. I denna artikel presenterar jag Planacys position i förhållande till några av de konkurrerande alternativen, samt deras styrkor och svagheter. Förhoppningsvis kommer denna jämförelse med alternativ till Planacy göra ert beslut enklare. 

  Vilket system passar bäst för just er? 

  I takt med de senaste årens omvärldsförändringar har kraven och förväntningarna på att ständigt kunna presentera uppdaterade finansiella prognoser ökat, vilket i sin tur ställt nya krav på FP&A funktionen (detta kan du läsa mer om i The State of Corporate Financial Planning). I takt med ovan nämnda förändringar har även  marknaden för system inom budget och prognos  utvecklats allt mer.  

  Dagens systemstöd, både de lite äldre och de mer moderna,  har alla sina styrkor och svagheter beroende på kundens krav- och målbild. Vad som passar bäst för just er verksamhet styrs därför av flera olika faktorer, exempelvis: 

  • er storlek 
  • vilken data ni behöver för processen 
  • hur många som är involverade i arbetet 
  • vilken grad av automation som efterfrågas 
  • om ni arbetar drivarbaserat eller inte 
  • om ni arbetar delegerat eller centraliserat 

   Som sagt, faktorerna kan vara många och det viktigaste för varje kund är att landa i vad som är den viktigaste faktorn för just deras verksamhet, för att kunna arbeta effektivt och framgångsrikt med sin finansiella planering.  

  Nedan har vi delat in de olika alternativen i 4 kategorier – affärssystemen, de äldre elefanterna, de mer nischade lokala alternativen, samt de moderna plattformarna. Utöver dessa alternativ kvarstår såklart det största och mest använda alternativet – Excel. I denna artikel fokuserar vi dock på mjukvarorna, men om du är nyfiken på när det är dags att lämna Excel finner ni en 7-stegs guide här

  Affärssystemen 

  Något som skulle kunna betraktas som ett alternativ till Planacy är ert ERP, dvs ert affärssystem. De erbjuder ofta någon form av modul för budget och prognos, men dessa är oftast väldigt redovisningsorienterade och har väldigt begränsade möjligheter att automatisera och arbeta drivarbaserat och decentraliserat.  

  Om ert affärssystem erbjuder en modul för budget och prognos kan det vara ett legitimt alternativ till att implementera ett eget systemstöd. I alla fall om ert behov är mindre komplext och om de inom FP&A funktionen primärt vill vinna tid på att automatisera inhämtningen av utfallsdata på kontonivå. Systemen erbjuder sällan tillräckligt kraftfulla funktioner för drivarbaserat arbete och ofta växer man som företagen ur modulen så snart man behöver lägga till mer komplex logik eller drivarbaserade element, eller när behovet av input från verksamheten ökar.  

  Modulerna som affärssystemen och även koncernkonsolideringssystemen erbjuder är inte tillräckligt breda och kraftfulla i jämförelse med kategorierna nedan. Till och med Excel gör så gott som alltid ett bättre jobb. 

  Planacy-vs-de-konkurrerande-alternativen-planful-anaplan-board-pigment-konstrukt-effectplan-Oxceed

  De äldre elefanterna 

  Inom kategorin “de äldre elefanterna” finns ett helt gäng systemstöd med kraftfull funktionalitet som alla bidrar till ett bättre arbete med budget och prognos. Att lista samtliga styrkor och svagheter med hänsyn till alla olika kombinationer av förutsättningar blir nästintill omöjligt. Istället kommer jag lista de vanligaste och starkaste spelarna på marknaden. Det vill säga systemstöd som kan hantera en hög grad av anpassningar, logik och komplexitet, men som kanske inte till fullo är kända för sin snabbhet vad gäller utveckling och implementation – därav namnet på kategorin “de äldre elefanterna”.  

  SAP, IBM, OneStream, Solver och Jedox 

  Till att börja med har vi SAP, IBM, OneStream, Solver och Jedox. Dessa är alla äldre, tidiga on-prem system med global närvaro. Ofta vänder de sig till de allra största bolagen och har produkter som går att anpassa efter kundens verksamhet och processer. Det är inte mycket som dessa system rent funktionellt inte kan lösa, men samtidigt kräver systemen stora – ofta väldigt stora – implementationsprojekt och förvaltningsåtaganden. Av ovan nämnda system är det bara SAP och Solver som per juni 2023 kategoriseras som ledare enligt G2 tack vare sin marknadsnärvaro, i synnerhet inom Enterprise. G2 världens största review-plattform av programvaror med autentiska användarrecensioner. 

  Hypergene 

  Även i Sverige har vi våra elefanter. Hit kan vi räkna Hypergene – en organisation som under lång tid har utvecklat och förfinat sin produkt. Idag erbjuder de ett hyfsat heltäckande systemstöd för budget och prognos i kombination med verksamhetsplanering och enklare business intelligence. Hypergene har en stark position inom offentlig sektor med kommuner, myndigheter och högskolor, samtenergi- och fastighetsbolag. Däremot har de generellt en svagare position inom privat sektor och i synnerhet på mid-market. Likt de större globala spelarna kan Hypergene hantera det mesta vad gäller anpassningar och logik men det kräver oftast stora insatser från konsulter för att hålla ihop och förvalta helhetslösningarna.  

  Mercur 

  Mercur är antagonisten till Hypergene med 50 år på nacken. Företaget har en bred produkt där den finansiella planeringen är en del av en större helhet. De senaste decennierna har de tagit en stark position inom bostads-, fastighets-, energi-, försäkrings- och industrisektorn, men likt Hypergene har de en aningen svagare position inom mid-market. Deras beslutstödsprodukt erbjuder ett lika sofistikerat som anpassningsbart stöd för budget- och prognosprocesser, men likt de övriga inom kategorin behöver de tack vare sin bredd erbjuda en ansenlig mängd konsulttjänster för att anpassa och förvalta lösningen. 

  Värt att notera är att varken Hypergene eller Mercur har kvalificerats för kategorin budget och prognos på G2.

  Planacy-vs-de-konkurrerande-alternativen-planful-anaplan-board-pigment-konstrukt-effectplan-Oxceed

  Små lokala alternativ till Planacy

  På varje geografisk marknad finns det ett gäng systemstöd som erbjuder olika tjänster inom finansiell planering. Detta gäller även i Sverige där det enligt oss finns tre systemstöd av helt olika karaktär men som ändå kan fungera som ett alternativ till Planacy för vissa. Inte heller någon av nedan lokala svenska alternativ har kvalificerats för G2. 

  Oxceed 

  Oxceed har en enkel, avskalad och snygg produkt som investerat klokt i ett användarvänligt gränssnitt. Fokus ligger på att förenkla rapporteringen av redovisning och KPI:er för mindre företag, där inhämtandet av data sker enligt standardiserade metoder från redovisningssystemen. Oxceed har ett starkt erbjudande för en målgrupp som vill fokusera på automatisering av rapportering och samtidigt få ett enklare gränssnitt för input till budget och prognos. Deras kunder använder i regel Fortnox, Visma, Björn Lundén eller annat redovisningssystem och har ofta ett mer simpelt planeringsbehov. När behovet av ett mer datadrivet arbete ökar blir systemet för smalt då det saknar ett kraftfullt stöd för drivarbaserade element, vilket medelstora till större företag vanligtvis behöver. 

  Konstrukt 

  Här har vi ytterligare ett svenskt, men något mindre, bolag som med sin bakgrund inom data och analys har skapat ett system för att komplettera business intelligence. Konstrukt har hämtat inspirationen till gränssnitt och integrerade applikationer från Qlik Sense vilket kan upplevas både trevligt och användarvänligt, men kan utifrån ett planeringsperspektiv skapa svårnavigerade lösningar. Konstukt erbjuder drivarbaserade planeringsmodeller till en viss nivå, men är inte helt anpassat efter de lösningar som större företag ofta behöver. Med runt sju anställda är företaget relativt litet, men levererar trots det uppskattade lösningar till en mängd olika branscher.  

  Effectplan 

  Effectplan var tidigare varit en antagonist och ett alternativ till Planacy då de hade en tydlig vision och sprang relativt snabbt fram. Från början kom verksamheten från affärsystemsidan men har avyttrats två gånger på två år och idag ingår de som en del av ett affärsområde inom Visma med sex stycken anställda. Effectplan har en ganska täckande produkt för mindre bolag som inte har ett behov av automatisering eller mer komplexa drivarsamband och kunderna kan själva administrera en hel del av lösningen och inställningarna. Dock är uppsättningen mer redovisningsorienterad och funktionaliteten för ett mer drivarbaserat arbete är mer begränsad. Givet Effectplans krympande storlek finns en viss osäkerhet kring den fortsatta utvecklingen av produkten. 

  Planacy-vs-de-konkurrerande-alternativen-planful-anaplan-board-pigment-konstrukt-effectplan-Oxceed

  De moderna plattformarna 

  De moderna och dedikerade systemen med fokus på ett datadrivet arbete som strömlinjeformar den finansiella planeringen, har de senaste åren blivit allt fler. Medelstora till stora företag behöver effektivisera och automatisera sina processer och samtidigt möjliggöra för ett mer kontinuerligt arbete med finansiell planering, speciellt givet att kraven på ständigt uppdaterade prognoser  har ökat markant under de senaste turbulenta åren.  

  Det finns ett flertal starka system som Planacy utan tvekan tål att jämföras med och som även fungerar som en bra inspirationskälla för den fortsatta utvecklingen av vår produkt. Planacy är och ska fortsätta vara den entreprenöriella utmanaren på marknaden och erbjuda en ledande plattform för mid-market. Som den enda skandinaviska mjukvaran har Planacy dessutom kvalificerats och utnämnts till en G2 High Performer inom kategorin budget och prognos. 

  Anaplan 

  Den tydliga ledaren inom kategorin. Anaplan har en stark produkt och ett heltäckande erbjudande med fokus på stora Enterprises men också Supply Chain. Detta kräver dock oftast en dedikerad intern systemägare som lägger en ansenlig mängd av sin tid på att förvalta systemet. 

  Board 

  En klassisk CPM-plattform som erbjuder ett kraftfullt stöd för budget och prognos som en del av en större helhet. De senaste åren har Board halkat ner i jämförelserna, och därmed räknas de inte längre som en ledare enligt G2. 

  Pigment 

  Ett mer modernt alternativ som på bara 5 år skaffat sig en stark position, i synnerhet inom rapportering och analys. De har därför ett något mindre utvecklat och svagare erbjudande inom budget och prognos men har en tydlig vision och kommer bidra till att utveckla marknaden för FP&A-mjukvaror.  

  Planful 

  En bred plattform för Financial Performance Management. Detta innefattar många element från redovisning och månadsbokslut till rapportering och planering, där budget och prognos är en del av flera erbjudanden.  

  Planacy vs de ledande alternativen 

  Med ett 100-procentigt fokus på drivarbaserad finansiell budgetering och prognostisering, effektiviserar och automatiserar Planacy arbetet för både FP&A och verksamheter i stort, vilket vår höga kundnöjdhet och oerhört positiva G2* recensioner tydligt bevisar.  

  Något som särskiljer Planacy från konkurrenterna är att vi strömlinjeformar helheten genom best-practice-moduler. Vi erbjuder dessutom ett kraftfullt stöd för både automation samt avancerad- och kundanpassad drivarlogik med smidiga fördelningar och beräkningar. Plattformen kan även sömlöst integreras med både affärssystem och med de ledande business intelligence systemen, för att förenkla och effektivisera arbetet, både för dig som business controller och för resten av verksamheten. Ytterligare en styrka som Planacy kan stoltsera med är ett oslagbart time-to-value genom snabba implementationsprojekt och en, i förhållande till de konkurrerande alternativen, låg förvaltnings- och underhållskostnad. På så vis kan man snabbt komma igång med Planacy på bara några veckor. Planacy levererar en framtidssäkrad plattform som kan växa och utveckla verksamheten och de finansiella planeringsprocesserna tillsammans med.  

  I illustrationen nedan har vi lyft de parametrar som anses vara de viktigaste när man väljer mjukvara för budget och prognos, baserat på användargenererad feedback från G2s sommarrapport 2023. Illustration visar tydligt att Planacy på allvar kan jämföras med både de äldre elefanterna och de större globala ledarna. 

  Planacy-vs-de-konkurrerande-alternativen-jämförelse-planful-anaplan-board-pigment-konstrukt-effectplan-Oxceed

  Vilket systemstöd ska du välja? 

  Det korta svarat – det beror på.  

  Vill ni arbeta drivarbaserat med en mjukvara som erbjuder en hög grad av automation och som effektiviserar arbetet med budget och prognos? Vill ni höja kvaliteten på den finansiella prognosen och samtidigt möjliggöra ett mer agilt och frekvent arbete? Då behöver ni ett systemstöd som fokuserar på att lösa just det. Som ovan summerande guide går igenom finns det ett antal alternativ till Planacy på marknaden, men vi vågar påstå att Planacy – med vårt fokus och vår passion för att förenkla finansiell planering tillsammans med en oslagbar time-to-value – har ett starkt och konkurrenskraftigt erbjudande. Hör av dig så demonstrerar vi gärna Planacys styrkor och hur vår plattform kan hjälpa er att förenkla och effektivisera ert arbete med finansiell planering. 

  Boka demo 

   

  * G2 är den största plattformen för autentiska användarrecensioner av mjukvaror. Plattformen används av årligen av mer än 80 miljoner människor för att kunna ta bättre investeringsbeslut. Se mer på Planacys egen G2 sida här 

  jimmy

  Författare

  Jimmy Stenqvist Evegård
  CEO & Financial Planning Geek
  jimmy@planacy.com
  Linkedin

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inte kommande webinars eller nya blogginlägg.

  Prenumerera