Budget, prognos och planeringsarbetet ska vara en effektiv process som skapar värde för verksamheten – vilket ofta är lättare sagt än gjort. Så hur får man en ganska stelbent process att bli mer värdeskapande? Vårt svar på den frågan är: budgetdrivare.

Viktigt med lämplig delegeringsnivå

Sammanlagt har vi på Planacy flera årtionden av erfarenhet inom finansiell planering, och i vår mening måste man först och främst se till att etablera en lämplig delegeringsnivå som hämtar input från de med störst insikt i den operativa verksamheten. Ofta är dock den operativa verksamheten sällan stora anhängare av gigantiska Excelprocesser som dessutom ofta är uppställda enligt en klassisk finansiell struktur med bokföringskonton.

Budgetdrivare

Vår rekommendation är därför att alltid använda det som kallas Budgetdrivare. En drivare är en händelse eller ett nyckeltal som påverkar företagets resultat och lönsamhet, d.v.s. som driver en förändring i resultat- och balansräkningen.

För en bilåterförsäljare kan det exempelvis vara:

  • Antal sålda nybilar, begagnade bilar och servicekontrakt
  • Antal anställda
  • Semester och sjukdagar
  • Marknadsföringskampanjer

För ett bolag med internationell försäljning och inköp kan det exempelvis vara:

  • Valutakurser
  • Antal kunder per geografisk marknad som i sin tur driver intäkter
  • Centrala kostnader

En drivare är alltså någonting som verksamheten känner till väl och som ofta styr företagets olika avdelningar.

Fördelar med drivarbaserad budget & prognos

Med en drivarbaserad budget och prognos planerar och budgeterar företaget på välkända begrepp (drivare) som driver kostnader och intäkter till den kontobaserade resultaträkningen enligt ett definierat regelverk. Detta gör det enklare för verksamheten att förstå processen och planera utifrån den. Arbetet med budgetering, prognostisering och planering blir därmed enklare för medarbetarna samtidigt som de på Business Control får mer relevant och kvalitativ input.

Automatisera det manuella förberedelse- & konsolideringsarbetet

Med ett budget- och prognossystem automatiserar ni det manuella förberedelse- och konsolideringsarbetet och effektiviserar därför processen – trots att ni ökat delegeringsnivån och kvalitén på inputen. Både verksamheten och de som arbetar med business control får på så vis en mer värdeskapande process eftersom mer tid kan läggas på att analysera budgeten/prognosen, samt att stödja verksamheten i processen.

Vill ni veta mer hur vi ser på drivarbaserad budgetering? Kontakta gärna mig eller någon av mina kollegor så berättar vi mer!

Författare

Jimmy Stenqvist Evegård

CEO

Relaterade inlägg

Vill du veta mer?

Kontakta oss Boka demo