Vill ni börja arbeta mer kontinuerligt och proaktivt med uppföljning, men är osäkra på om ni bör implementera ett business intelligence (BI) system eller inte? I detta blogginlägg går vi igenom hur man kan arbeta med uppföljning i Planacy både med och utan BI, samt vad det finns för fördelar med att integrera mot ett analyssystem.

Planacy kan sömlöst integreras med marknadens ledande BI-system och vår filosofi är att komplettera dessa med avancerad teknologi för budget, prognos och planering – vår avsikt är alltså inte att konkurrera med BI-verktygen. Med det sagt är det fortfarande möjligt att i viss mån arbeta med uppföljning i Planacy även utan ett BI-verktyg eftersom behovet av uppföljning och analys kan skilja sig väldigt mycket från företag till företag. Nedan följer några exempel på hur du kan använda Planacy utifrån ditt behov.

Uppföljning i Planacy

Oavsett om du har ett BI-verktyg eller inte kan du sätta upp en uppföljningsprocess i Planacy likt exemplet nedan. Bilden visar hur en uppföljning kan se ut per butik och jämförelser visualiseras mellan utfall och tidigare prognos samt mellan utfall och tidigare års utfall.

Uppföljning utan BI

För de som saknar ett BI-system är denna process en bra grund för uppföljning. Här kan man enkelt visualisera differenser och färgmarkera dessa vid bestämda avvikelser. Det är även möjligt att ange en förklaring till avvikelser genom att välja ett av de förinställda valen (som ni såklart själva kan ställa in) i drop-down listan, vilket underlättar en övergripande analys. Det går även bra att lämna en kommentar i fritext.

Scenarioplanering

Behovet av scenarioplanering är också någonting som ökat på senare år och oavsett om man har ett BI-system eller inte går detta utmärkt att göra i Planacy. Man kan enkelt ta en kopia på sin budget/prognos sedan justera olika parametrar så som exempelvis estimerade priser, marginaler, lönerevisioner, valutor m.m.

Uppföljning med BI

Om du har ett BI-system på plats kan du integrera det med Planacy för att få en vy likt den nedan. Precis som i lösningen utan BI-verktyg kan du här ange förklaringar som sedan kan grupperas för enklare analys, samt lämna kommentarer med fritext. Skillnaden med att ha ett BI-verktyg här är att förklaringarna och kommentarerna kan läsas in i systemet och därmed möjliggörs en otroligt kraftfull analys och rapportering. Genom att gruppera dina förklaringar kan du också enkelt visualisera dessa – exempelvis i ett vattenfallsdiagram – och på så vis enkelt få en bild över varför ditt utfall skiljer sig mot exempelvis budgeten.

Genom att sätta upp en uppföljningsprocess i Planacy och integrera det mot ett BI sparar du otroligt mycket tid både på analys och rapporteringsarbetet (särskilt om du idag jobbar i Excel).

uppföljning-follow-up-2

Du kan själv välja på vilken detaljnivå du vill ha din budget och/eller prognos, samt din analys. Om behovet finns kan också kommentarer på den allra lägsta nivån (exempelvis försäljning per månad för en viss artikel) visualiseras i BI-verktyget. Du kan förstås även kombinera detaljnivåer, där olika processer kan ha olika nivåer av detaljgrad.

Scenarioplanering

Med ett BI får man en mer avancerad scenarioplanering i Planacy. Fördelen om man har ett BI-system integrerat är att scenarion enkelt kan visualiseras och ställas mot varandra för att få en tydlig överblick av dess inverkan på den totala verksamheten.

Balansräkning och kassaflöde

Ytterligare en fördel med att kombinera Planacy med ett BI-verktyg är att man inte bara får en tydlig budget/prognos och analys över sin resultaträkning, utan även över balansräkningen och kassaflödet. Om du hanterar samtliga processer i Planacy får du en sammanhängande budget/prognos där varje liten justering i resultaträkningen syns i kassaflödet – och om du integrerar detta med ett BI-verktyg får du dessutom en oslagbar överblick över samtliga finansiella instrument både bakåt och framåt.

Därför rekommenderar vi integration till business intelligence

Genom att integrera Planacy med ett BI-system kan du ta ditt uppföljningsarbete till nästa nivå. När vi möter kunder som arbetar, eller vill arbeta aktivt och kontinuerligt med uppföljning och analys – särskilt om de har komplicerade processer – rekommenderar vi alltid att integrera Planacy med något av marknadens ledande business intelligence system. På så vis får man en sömlös och kraftfull lösning både för budget, prognos och planering, samt uppföljning, analys och rapportering.

Författare

Emelie Svensson

Planning Specialist & Head of Digital Training

Relaterade inlägg

Vill du veta mer?

Planacys planeringsplattform kan sömlöst integreras och anpassas efter din verksamhet.

Boka demo Kontakta oss