I det här webinaret kommer vi visa hur ni ökar precisionen och kvalitén och samtidigt minskar komplexiteten och tiden som krävs för att få en detaljerad personalbudget eller uppdaterad personalprognos.

Personalkostnaderna utgör för de flesta verksamheter en stor post i resultaträkningen. Dessutom är budgeteringen och prognostiseringen av dessa kostnader ofta komplext och tidskrävande – det finns också flera utmaningar med personalbudgetering som leder till att den kvalitén som är nödvändig för uppföljning ofta saknas.

Därför kommer vi under webinaret gå igenom hur ni:

  • Möter vanliga utmaningar med personalprognostisering
  • Kan arbeta mer datadrivet med automatiskt inhämtad referensdata
  • Förenklar arbetet för de med budget- och personalansvar med smarta kostnadsdrivare
  • Kan göra personalbudgetering på både individ och FTE-nivå
  • Enkelt kan koppla på personalrelaterade intäktsdrivare

Självklart kommer vi även ge en kort demonstration av Planacy!

 

Titta på webinaret i efterhand

Tyvärr har detta webinar redan ägt rum, men du kan såklart se det i efterhand! Fyll bara i din e-post för att se videon.

Relaterade inlägg

Vill du veta mer?

Planacys data-drivna planeringsplattform kan integreras och anpassas för din verksamhet.

Boka demo Kontakta oss