Öka värdet på budget- och prognosarbetet med en automatiserad och ständigt uppdaterad balansräknings- & kassaflödesprognos.

Fler och fler företag implementerar system för att effektivisera en mer kontrollerad budget- och prognosprocess – processer som ofta är kopplade till intäkter och kostnader. Samtidigt får budgetering och prognostisering av balansräkningen  ofta inte den kärlek och tid som den förtjänar.

Vi kommer under lunchwebinaret att:

  • visa hur ni kan öka värdet av ert budgetarbete genom att automatisera en integrerad balansräknings- och kassaflödesprognos.
  • visa hur ni med en ständigt aktuell bild av kassaflödet kan arbeta mer aktivt med att optimera och säkerställa likviditeten i bolaget.
  • praktiskt visa hur genomtänkta budgetprocesser, i ett sömlöst integrerat och stödjande system, kan effektivisera arbetet med budget och prognos och ge er en automatiskt uppdaterad kassaflödesprognos.

Datum och tid

Tisdag den 31 mars 2020
Klockan 12:00-12:30

Titta på webinaret i efterhand

Tyvärr har detta event redan ägt rum, men du kan se en video från vårt senaste webinar om balansräkning och kassaflödesprognos! Klicka bara på knappen nedan och fyll i din e-post för att se videon.

Titta på webinar

Relaterade inlägg

Vill du veta mer?

Planacys planeringsplattform kan integreras och anpassas efter din verksamhet.

Kontakta oss Boka demo