Öka värdet på budget- och prognosarbetet med en automatiserad och ständigt uppdaterad balansräknings- & kassaflödesprognos.

Fler och fler företag implementerar system för att effektivisera en mer kontrollerad budget- och prognosprocess – processer som ofta är kopplade till intäkter och kostnader. Samtidigt får budgetering och prognostisering av balansräkningen  ofta inte den kärlek och tid som den förtjänar.

Vi kommer under lunchwebinaret att:

  • visa hur ni kan öka värdet av ert budgetarbete genom att automatisera en integrerad balansräknings- och kassaflödesprognos.
  • visa hur ni med en ständigt aktuell bild av kassaflödet kan arbeta mer aktivt med att optimera och säkerställa likviditeten i bolaget.
  • praktiskt visa hur genomtänkta budgetprocesser, i ett sömlöst integrerat och stödjande system, kan effektivisera arbetet med budget och prognos och ge er en automatiskt uppdaterad kassaflödesprognos.

Datum och tid

Tisdag den 31 mars 2020
Klockan 12:00-12:30

Titta på webinaret i efterhand

Tyvärr har detta webinar redan ägt rum, men du kan fortfarande titta på videon från webinaret för att lära dig mer om balansräkning och kassaflödesprognos! Klicka bara på knappen nedan och fyll i din e-post för att se videon.

Titta på webinar

Relaterade inlägg

Vill du veta mer?

Planacys planeringsplattform kan integreras och anpassas efter din verksamhet.

Kontakta oss Boka demo

Balansräkning & Kassaflödesprognos

Lämna din e-post för att visa innehållet.