Under detta webinar kommer vi att visa hur ni med hjälp av ett systemstöd enkelt kan optimera er personalbudget snabbt och effektivt – samtidigt som säkerheten bibehålls.

När omvärlden förändras snabbt är det många företag som behöver revidera sin budget för att få en uppdaterad lägesbild. Komplexa löneregler och risken för att fel person får åtkomst till fel data är saker som ofta leder till att en revidering blir både tidskrävande och ineffektiv.

Vi kommer under detta webinar att gå igenom:

  • Hur man enkelt gör justeringar och what-if analyser
  • Behörighetsstyrning: hur ni styr så att anställda endast ser det som de bör se
  • Möjligheten att budgetera på kända begrepp och dimensioner
  • Hur man enkelt kan följa upp och analysera personalbudgeten
  • Personalbudgetering från olika perspektiv, både som kostnad- och intäktsdrivare

Titta på webinaret i efterhand

Tyvärr har detta webinar redan ägt rum, men du kan fortfarande titta på videon från webinaret för att lära dig mer om personalbudgetering! Klicka bara på knappen nedan och fyll i din e-post för att se videon.

Titta på webinar

Relaterade inlägg

Vill du veta mer?

Planacys planeringsplattform kan integreras och anpassas efter din verksamhet.

Kontakta oss Boka demo

Optimera er personalbudget

Lämna din e-post för att visa innehållet.