För din bransch

En kraftfull planeringsplattform oavsett bransch 

Planacy förenklar ett datadrivet arbete med budget, prognos och planering helt anpassat för din branch och era processer.

Boka möte

Datadriven budget, prognos & finansiell planering 

Öka automationen, engagemanget och kvalitén 

Med en innovativ teknologi och kraftfulla moduler anpassas Planacy efter din bransch – oavsett område. Minska huvudvärken i budget- och prognosprocessen och öka engagemanget från alla involverade i processen. Ni får en drivarbaserad process som leder till en ökad förståelse, högre ägandeskap och förbättrad kvalité på arbetet samtidigt som ni med hjälp av smart funktionalitet kan automatisera stora delar av processen och arbeta mer frekvent 

Vi har kunder från de allra flesta branscher

– nedan finner ni ett urval av branscher där vår plattform levererar ett stort värde  

Retail & E-commerce 

Att arbeta datadrivet har aldrig varit viktigare för retail- och ehandelsföretag. Med Planacy strömlinjeformas och effektiviseras den finansiella planeringen genom drivarbaserade processer för försäljning, personalkostnader och centrala kostnader till resultaträkningen. Arbeta med kalenderförskjutningar, automatisera prognosförslag och bygg upp en finansiell helhet hela vägen från inköp till kassaflödet. 

Consulting 

Timmar, debiteringsgrader och konsultprojekt tillsammans med höga personalkostnader - den drivarbaserade styrningen för ett konsultföretag är viktig. Att ha koll på alla delar i en excelprocess är svårt samtidigt som man ofta inte får den kvalitativa inputen man behöver från respektive teamchef. Med Planacy underlättar ni det drivarbaserade arbetet, får bättre kontroll över helheten och ökar engagemanget och ägandeskapet hos respektive chef i verksamheten.  

SaaS och Techbolag

För SaaS och Techbolag handlar det ofta om kundavtal, användare eller transaktioner kombinerat med en mängd parametrar så som Annual Contract Value, Monthly Active Users, Churn, Net Revenue Retention, Customer Acquisition Cost, Life Time Value, etc. Hela modellen är drivarbaserad i sin natur och med Planacy kan ni såväl automatisera som optimera er finansiella planering för att skapa en process som ger er fullständig kontroll över vad varje parameterförändring får för påverkan på den finansiella prognosen – från resultaträkningen till kassaflödet.

Construction 

Bygg, anläggning men även fastighetsbolag tenderar att ha komplexa finansiella planeringsprocesser. Planeringsprocesser med många involverade som dessutom ofta har en påverkan på den legala redovisningen genom SVA (Successiv Vinstavräkning). Det är av yttersta vikt att data och prognoserna håller en hög kvalité och att ni har kontroll över samtliga projekt med hög detaljrikedom. Med Planacy automatiserar ni stora delar av processen, gör arbetet enklare för alla projektledare och chefer samtidigt som ni får bättre kontroll över helheten ner till varje projektbudget 

Din industri

Oavsett vilken bransch som er verksamhet representerar så ökar kvalitén på det finansiella planeringsarbetet genom drivarbaserad prognostisering. Tillsammans representerar våra kunder över 20 olika branscher där den gemensamma nämnaren är att de vill minska det manuella och ofta repetitiva arbetet, öka automatisering och effektivisera processen, arbeta mer datadrivet, öka engagemanget och ägandeskapet i verksamheten samt underlätta ett mer kontinuerligt arbete med den finansiella planeringen och styrningen. Med Planacy får ni en strömlinjeformad helhet – helt anpassad för er verksamhet.  

Kom igång med Planacy! 

Vill du veta hur Planacy kan stödja er verksamhet och era processer? Ta kontakt med oss idag för en demo eller ett samtal.  

Boka demo Kontakta oss