För din roll

Datadriven budget och prognos för din roll 

Med Planacy ökar engagemanget och ägandeskapet för de finansiella målen och prognoserna. Oavsett din roll förenklas arbetet och du får bättre kontroll över de finansiella planerna 

Boka möte

Driver-based-processes-in-planacy

Öka kvalitén på det finansiella planeringsarbetet 

Minska det administrativa arbetet och huvudvärken 

Genom att automatisera delar av arbetet och arbeta datadrivet med er budget och prognos minimerar ni det manuella arbetet samtidigt som ni ökar förståelsen och engagemanget i verksamheten. Med en högre förståelse för vad som driver intäkter, kostnader och resultat ökar kvalitén på det finansiella planeringsarbetet och ni får ett mer välfungerande strategiskt instrument. Tack vare automation och kraftfulla funktioner kan ni med Planacy dessutom öka frekvensen på arbetet och säkerställa att ni kontinuerligt har en uppdaterad finansiell prognos. 

Oavsett roll – Planacy stödjer dig i ditt arbete med budget och prognos 

CFO & Ekonomichefer 

Minimera riskerna med att använda Excel – formler som havererar, användare som missförstår och oförklarliga differenser som uppstår i sista stund. Automatisera och få kontroll över datan samtidigt som ni ökar kvalitén på arbetet. Med Planacy strömlinjeformar du en finansiell helhet hela vägen från drivarbaserade intäkts- och kostnadsprocesser till resultat-, balansräkning och en automatiserad kassaflödesprognos.  

Business Controller & FP&A 

Du förtjänar bättre. Minska administrationen med förberedelser och konsolidering och lägg mer tid på det värdeskapande arbetet – att optimera processen och att underlätta för verksamheten att med kvalitet bidra i budget- och prognosarbetet. Frigör tid för att enkelt skapa och analysera olika scenarion – med Planacy effektiviserar ni arbetet och kan agera proaktivt istället för reaktivt.   

Produktblad: Planacy för Controllers

Sälj- & Intäktschef 

Låt oss vara ärliga - budget och prognos är oftast inte din roligaste arbetsuppgift. Med Planacy eliminerar du en stor del av det manuella arbetet och får en större förståelse för helheten i ett enkelt och intuitivt gränssnitt. Genom att arbeta drivarbaserat på riktigt arbetar du med begrepp, dimensioner och KPI:er som bidrar till ett högre engagemang och ägandeskap över prognosen – kanske kommer du till och med tycka arbetet blir roligt. 

Projektledare 

Projektledare har mycket på sitt bord. Budget- och prognosarbetet är en viktig del av detta. Du vill inte lägga för mycket tid på administration utan vill fokusera på att skapa projektprognoser med kvalitet. Med Planacy kommer du kunna arbeta smartare och mer automatiserat. Du kommer få en ökad kontroll men också en större förståelse för helheten. 

Personal-, Resultat- & Budgetansvarig 

Oavsett din roll i budget- och prognosarbetet vill du kunna bidra med kvalitét. Genom att arbeta drivarbaserat i ett modernt gränssnitt där du får en förståelse för helheten och vad som driver intäkter, kostnader och resultat kommer du bli mer engagerad i arbetet. 

Produktblad: HR & personalbudgetering 

Börja arbeta datadrivet med er budget- och prognosprocess! 

Planacy stödjer dig i din roll och i ditt arbete med den finansiella planeringen. Boka en demo eller hitta mer information på vår kunskapshub. 

Boka demo Kunskapshub