Datadriven finansiell planering 

Kraftfulla moduler för drivarbaserad prognos  

Med en unik arkitektur är Planacy en innovativ plattform för ett drivarvaserat budget- och prognosarbete. Öka engagemanget i processerna och ägandeskapet över prognoserna. 

Pris

Framtidssäkra ert finansiella planeringsarbete  

- Kraftfulla best-practice-planning moduler 

Våra beprövade och konfigurerbara best-practice-planning moduler för de vanligaste finansiella planeringsprocesserna och prognosmetoderna minimerar inte bara implementationstiden och förvaltningskostnaden. Med en unik arkitektur och anpassningsbara moduler implementeras Planacy helt efter er verksamhet på några veckor och ger er tillgång till en plattform som ni succesivt kan växa med genom fler processer som underlättar ert drivarbaserade prognosarbete.  

Öka engagemanget och ägandeskapet 

Genom att arbeta drivarbaserat ökar ni engagemanget och ägandeskapet över de finansiella målen och prognoserna - en nyckelfaktor för ett mer värdeskapande finansiellt planeringsarbete! Våra kraftfulla moduler underlättar arbetet och bidrar till mer automatiserade och datadrivna processer av högre kvalitet där samtliga involverade får en bättre förståelse för vad som driver intäkter, kostnader och resultat 

Läs mer om produkten

 

 

Ett transparent och anpassningsbart workflow 

I Planacy styr du som administratör över vem som får se vad och vad varje användare får göra och när så får ske. Ni får en högre datasäkerhet samtidigt som ni med plattformens drivarbaserade moduler får en ökad kontroll över processen. 

Kom igång på 5-8 veckor! 

Med våra moduler tillsammans med plattformens unika arkitektur kommer ni igång med automatiserad och drivarbaserad prognostisering på 5-8 veckor. 

Boka ett möte

 

5 tips!

Varför bör ni arbeta drivarbaserat och hur kommer ni igång med detta? Ta del av vår artikel där vi listar 5 tips för att börja arbeta drivarbaserat.  

Ta del av hela artikeln 

Ta kontakt med oss idag! 

Att komma igång med Planacy kräver inget större projekt. Ta kontakt med oss idag och diskutera med våra specialister hur ni moderniserar ert finansiella planeringsarbete.  

Boka demo Kontakta oss

Planacy Produktblad

Lämna din e-post för att ladda ned produktbladet.

Kontakta oss