För en bostadsutvecklare som Besqab är den finansiella planeringsprocessen lika komplex som den är affärskritisk. Därför behöver de ett kraftfullt systemstöd som helt kan anpassas efter deras specifika affärsregler och samtidigt hantera komplexiteten i de finansiella planeringsprocesserna.

Besqab använder Planacy för arbetet med sin finansiella budget och fasta prognoser, samt för att göra sin finansiella och operativa planering på rullande basis. Fler processer som hanteras är byggprojekt och investeringar vilka bygger upp stora delar av slutprodukten – den förväntade resultatutvecklingen som Planacy ger dem full koll över. Besqab har dessutom integrerat Planacy med Qlik Sense för en sammanhängande lösning för den finansiella planeringen samt analys och rapportering.

Besqab upplever att Planacy hjälpt dem få en effektivare och mer värdeskapande process. De ser en stor potential i att strömlinjeforma fler delprocesser och fortsätter därför investera i plattformen.

”Från att ha allt i Excel till att få ett planeringsverktyg där utfall och prognoser integreras så får vi både kontroll och kan vara proaktiva i beslutsprocessen. Dessutom är det inte enbart uppsatt utifrån managements synsätt utan vår operativa organisation har fått stor påverkan på gränssnitt och innehåll vilket blivit framgångsrikt.” – Magnus Ekström, CFO Besqab

Besqab bildades 1989 och deras affärsidé är att utveckla nya hem med kunskap och förståelse för hur människor vill leva sina liv. Deras vision är att alla människor ska bo i sitt drömhem. Läs mer om Besqab här

Affären och implementationen genomfördes tillsammans med vår partner Millnet BI.

Relaterade inlägg

Vill du veta mer?

Planacys planeringsplattform kan integreras och anpassas efter din verksamhet.

Kontakta oss Gör prisförfrågan