Probi är ett internationellt företag som med passion fokuserar på att utveckla, producera och leverera kliniskt bevisad probiotika. Med en omsättning på en bra bit över 600 miljoner SEK, närmare 200 anställda och närvaro på 40 marknader växte Probi ur sin Excel-modell och behövde ett system som skulle underlätta arbetet med finansiell planering.

Valet föll på Planacy, som med sömlösa integrationer till Qlik Sense ger dem ett systemstöd som kostnadseffektivt effektiviserar deras arbete med budget och prognos.

I Planacy arbetar Probi både med datadriven budgetering och prognostisering samt deras operativa planeringselement. Plattformen stödjer bl.a. anpassade och drivarbaserade processer för sälj-, personal- och resultatprognostisering.

”Några av de största nyttorna med Planacy är plattformens flexibilitet, enkla administration samt integrationer till Qlik Sense. Med Planacy integrerat med vår BI-plattform kan vi arbeta mer strömlinjeformat med analys och prognos vilket underlättar arbetet.” säger Mats Johansson, Group Controller på Probi.

Mats anser även att Planacy stödjer ett mer värdeskapande planeringsarbete och att plattformen möjliggör mer effektiva planeringsprocesser.

Probi har tillbringat de senaste tre decennierna med att utforska och förfina lösningar som gör de hälsofrämjande fördelarna med probiotika tillgängliga för människor överallt. Läs mer om Probi här

Affären genomfördes tillsammans med vår partner Millnet BI.

Relaterade inlägg

Vill du veta mer?

Planacys planeringsplattform kan integreras och anpassas efter din verksamhet.

Boka demo Kontakta oss