Borås Elnät, som äger stora delar av elnätet i Borås, var tidigare beroende av manuella Excelunderlag vilket gjorde det svårt att se en helhet för budgeten och prognosen. Borås Elnät hittade en effektiv lösning och ett sätt att bli mer oberoende av financeteamet med Planacy, vilket ger större frihet kring planering över tid och därmed bättre effektivitet i processerna.

“Vi behövde ett flexibelt och pedagogiskt system och efter en förstudie stod det klart att Planacy uppfyller alla dessa krav och mer. Eftersom plattformen dessutom kan integreras mot Qlik blev valet av planeringssystem enkelt. Med Planacy styrs alla budgetdelar till att vara kompletta och avstämda redan innan de lämnar ansvarig chef,” förklarar Kenneth Helin, ekonomichef på Borås Elnät.

Borås Elnät hittade en effektiv lösning med Planacy

 

Borås Elnät har en decentraliserad ansvarsstruktur för budget- och prognosarbetet, där man är beroende av att flertal icke-ekonomer som vanligtvis inte arbetar med eller i ordinarie affärssystem. Därför sökte Borås Elnät efter ett användarvänligt system som kan möta verksamhetsstyrda behov.

“Borås Elnät hittade en effektiv lösning med Planacy, där vi bland annat arbetar med processer för intäkts- och resultatbudgetering, personal- och projektbudgetering samt för fördelning av centrala kostnader. Genom plattformen har vi fått ett effektivt och kollaborativt verktyg och vi har kunnat öka ansvaret och accountabilityn över vårt finansiella budget- och prognosarbete. Detta är något som tidigare funnits i teorin men nu också kommer fungera i praktiken" avslutar Kenneth.

Borås Elnäts fokus ligger på att trygga infrastrukturen för el för boråsare. Företaget har rötter tillbaka till 1890-talet när elnätet började byggas ut i Borås, och idag äger man stora delar av elnätet i Borås. Läs mer om Borås Elnät här

 

Affären genomfördes tillsammans med vår partner ViewBase.

 

Relaterade inlägg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inte kommande webinars eller nya blogginlägg.

Prenumerera