För att förenkla och effektivisera sin finansiella budget- och prognosprocess implementerade Panduro år 2021 Planacy. Panduro arbetade tidigare med sin budgetprocess i Excel och stod då inför utmaningen med en tidskrävande process med manuella dataflöden och en grov detaljnivå. Detta skapade dels brister i processen och i uppföljningen av budgeten, dels hade företaget svårt att delegera ut budgetprocessen i bolaget och att involvera verksamheten i arbetet. Med Planacy skapades en förenklad process för budget och prognos för Panduro, och man har även minskat arbetsbelastningen för financeteamet. 

"Att arbeta med Planacy har gett en fin utveckling av vår budgetprocess" säger Stefan Rydén, CFO på Panduro.

Panduro-valde-Planacy

 

Genom att arbeta med Planacy har Panduro fått en mer strömlinjeformad helhet. Lösningen eliminerar en stor del av de tidigare riskerna, samtidigt som den underlättar arbetet för såväl financeteamet som för de involverade i bolagets budgetarbete. Panduros verksamheten består av närmare 20 000 artiklar och företaget arbetar utifrån två olika perspektiv med intäktsbudgeteringen. Det första perspektivet är ett produktperspektiv som görs av kategoriägare, ner på artikelkategorier och via försäljningskanaler. Genom Planacy har man även skapat möjligheten att enkelt kunna förändra perspektiv och i stället arbeta med intäkter och bruttomarginaler med fokus på kanal, för att därefter bryta ner till de olika kategorierna med hög granularitet. 

Se gärna det webinar Planacy och Panduro genomförde tillsammans med Climber. 

Det andra perspektivet man arbetar utifrån är ett butiks perspektiv som görs av regionansvariga och motsvarande roller. Där arbetar man först utifrån land och försäljningskanaler ner på dagsnivå och tar hänsyn till kalenderjusteringar för att underlätta inmatningen för användarna. Dessa två perspektiv möts sedan för att tillsammans skapa en enhetlig intäktsbudget. Med Planacy slipper ert financeteam fördröjningar i processen och har regelbundet under processen koll på helheten och eventuella differenser som uppstår mellan de olika perspektiven. 

”Vi har tidigare jobbat med många Excelark och manuella justeringar och har flyttat siffror fram och tillbaka mellan olika Excelark för att få ihop en helhet. Det har varit en process med flera steg som medfört risk för många fel på vägen.” säger Stefan Rydén, CFO på Panduro. 

Med Planacy har Panduro förenklat sin budgetprocess och även minskat på arbetsbelastningen för financeteamet under budgetprocessen. Financeteamet har fått bättre kontroll över processen och under det första året har man även identifierat ett flertal saker där man kan nyttja funktionerna som Planacy erbjuder än mer för att optimera processen ytterligare. Utöver intäktsbudgeteringen arbetar Panduro även med personalbudgetering och centrala kostnader i Planacy. 

”Det finns ett flertal aktörer på marknaden inom budget och prognos. Planacy har minst lika många fördelar som andra system och en stor styrka i sin integration med Qlik som vi använder sedan tidigare. Detta underlättade implementationen och skapade en integrerad helhet för oss. Implementationen gick utmärkt, där vår partner Climber arbetade för att skapa en optimal lösning för oss.” avslutar Rydén. 

 

Panduro är idag marknadsledande inom hobbymaterial i Europa med sina 103 butiker och över 600 anställda fördelat på sex länder. Bolagets rötter går tillbaka till efterkrigstidens Danmark, när man började tillverka egna souvenirer och smycken. På 1950-talet öppnades sedan den första butiken med hobbymaterial.  Läs mer om Panduro här

Affären genomfördes tillsammans med vår partner Climber. 

Relaterade inlägg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inte kommande webinars eller nya blogginlägg.

Prenumerera