Med drivarbaserad budgetering enligt en matrisstruktur effektiviserar LIN Education sin budget och prognosprocess.

LIN Education har under hösten implementerat och rullat ut Planacy i verksamheten enligt en matrisstruktur för att effektivisera sitt budgetarbete. Plattformen ger dem stöd för personalbudgetering och budgetering av deras olika typer av försäljning (Hårdvara, Licens och Konsult). De olika processerna driver till resultatbudgeten på såväl cost center som business area-nivå vilket ger en bra överblick över de olika delarna i processen.

LIN Education digitaliserar lärandet för skolor, organisationer och företag genom verktyg, innehåll och pedagogik. Missionen är att med digitaliseringens kraft göra lärandet effektivare, roligare och mer meningsfullt. Planacys mission för området budget och prognos är likartad. Att med en modern, integrerad och anpassningsbar planeringsplattform göra budget- och prognosarbetet effektivare, roligare och mer värdeskapande.

Affären och implementationen genomfördes tillsammans med vår partner Sparks.

LIN Education omsätter närmare 600 miljoner kronor och har idag drygt 100 medarbetare med huvudkontor i Göteborg och mötesplatser runt om i Sverige och Norge. Läs mer om LIN Education.

Relaterade inlägg

Vill du veta mer?

Planacys planeringsplattform kan integreras och anpassas efter din verksamhet.

Kontakta oss Karriär