Linköpings Stadsmission arbetar med att hjälpa och stödja människor i utsatta livssituationer och driver olika verksamheter inom arbetsintegration, beroendeproblematik, våld i nära relation, psykisk ohälsa samt hemlöshet och fattigdom. Tillsammans med Drake Analytics och Qlik har Planacy bidragit till att förbättra de interna arbetsprocesserna med finansiell planering samt uppföljning och analys, för att Linköping Stadsmission ska kunna fokusera och lägga mer tid på kärnan i sin verksamhet.

Tidigare använde Linköpings Stadsmission Excel för budgetering och prognostisering där mycket tid gick åt till att konsolidera och kvalitetssäkra siffrorna i budgeten. Systembytet till Planacy har underlättat deras arbete på många sätt.

- Planacy har fått ett gott mottagande och det är flera som har kommenterat att det är mycket lättare att förstå än Excel, säger Frida Gunnbäck, redovisningscontroller på Linköpings Stadsmission.

Med deras tidigare stora Excelfiler fanns det alltid risk för att fel skulle uppstå, vilket gjorde att många ansvariga inte kunde ta del av budgeten för än den var helt klar. I vissa fall kände cheferna inte igen den budget de lämnat in eftersom de inte kunnat följa de justeringar som gjorts i de olika atteststegen.

- Med Planacy har transparensen och engagemanget kring budgetarbetet ökat då alla chefer nu har tillgång till sin egen budget på ett helt annat sätt än tidigare, berättar Frida.

De processer som Linköpings Stadsmission hanterar i Planacy är resultatbudgetering, intäktsbudgetering, HR/Personal, samt fördelning av interna och centrala kostnader. De har även integrerat plattformen med Qlik Sense för kraftfull analys och uppföljning.

- Vi upplever att vi har fått en bättre, löpande överblick och att vi kan lägga mer tid på att analysera budgeten. Allt är samlat på ett ställe och det är enkelt att bifoga beräkningar och lämna kommentarer. Enkelheten att skapa alternativa budgetar som vi kan jämföra direkt i analysappen har också varit mycket uppskattat.

Den största nyttan de ser med Planacy är kvalitetssäkringen av siffrorna och hur enkelt det är att göra analyser, men periodisering av intäkter och kostnader är även det ett stort plus.

- Med en knapptryckning går det välja om det ska periodiseras efter årets utfall, förra årets utfall, linjärt eller valfritt. Det finns en del att jobba vidare på och fler processer att sätta upp och implementera, men hittills är vi väldigt nöjda med hur Planacy har underlättat vårt budgetarbete, avslutar Frida.

Linköpings Stadsmission startade 1972 och idag driver de 17 olika verksamheter inom arbetsintegration, beroendeproblematik, våld i nära relation, psykisk ohälsa samt hemlöshet och fattigdom. Verksamheten och drivkraften vilar på grunden en diakonal människosyn – en fast övertygelse om att alla människor har lika värde. Genom tro, hopp och kärlek vill Linköpings Stadsmission bidra till ett mänskligare samhälle. Läs mer om Linköpings Stadsmission

Som en del av Drake Analytics Charity Program har Drake Analytics bidragit med kraftigt reducerat pris för implementationstimmar av systemstöden Planacy och Qlik, vilka i sin tur har bidragit med ordentligt reducerade licenspriser.

Relaterade inlägg

Vill du veta mer?

Kontakta oss eller läs fler goda recensioner från våra kunder.

Kontakt Kundcase