Europas snabbast växande mikro-mobilitets-bolag, VOI Technology, implementerar Planacy för en enklare och mer strukturerad finansiell planeringsprocess.

Få kan ha missat VOI Technologys imponerande framfart med sina elektriska scooters. Sedan lanseringen i Stockholm i september 2018 har de idag över 30.000 scootrar i 25 städer i 11 länder, så som Paris, Madrid, Oslo, Lissabon och München. Med över 400 anställda ett år efter lansering och en så pass kraftig tillväxt behövs system som är enkla och som stödjer verksamheten. Valet föll på Planacy för en mer strukturerad, effektiv och tillväxtstödjande budget- och prognosprocess.

I kraftiga tillväxtbolag tenderar den finansiella prognosen att ständigt behöva uppdateras för att de finansiella planerna ska vara aktuella. Då håller sällan kalkylark som verktyg.

Med Planacy kommer VOI få en plattform anpassad efter deras verksamhet och som kan växa tillsammans med bolaget. En plattform som är enkel att använda och som stödjer verksamheten i deras arbete och fortsatta hypertillväxt. I Planacy kommer VOI arbeta med den finansiella budgeten och det löpande arbetet med uppdaterade prognoser över såväl intäkter som kostnader.

Läs mer om VOI Technology, deras imponerande framfart och resan mot visionen om städer fria från buller och föroreningar. 

voi-scooter-planacy

Relaterade inlägg

Vill du veta mer?

Planacys planeringsplattform kan integreras och anpassas efter din verksamhet.

Kontakta oss Karriär