RFSU AB är ett tillverkningsföretag som säljer produkter för sex, samlevnad, kropp och välbefinnande. Under hösten 2021 anställde RFSU AB en CDO för att effektivisera verksamhetens arbete och interna processer. Med målsättningen att förenkla och förbättra den finansiella planeringen föll valet på Planacy. 

"Planacy har inte bara förenklat vårt arbete med budget, prognos och planering, utan även gett oss en sammanhängande lösning för datainsamling, analys och rapportering." berättar Erik Gudmundsson, CDO på RFSU AB.

RFSU Planacy

Innan RSFU AB implementerade Planacy under hösten 2022 gjorde de all sin finansiella planering i Excel. Verksamheten hade då en tidsödande process som bland annat bestod av manuell konsolidering, överskrivna formler och gamla utfallssiffror. 

"Planacy har omvandlat en tidigare väldigt tidsödande budgetprocess till ett rent nöje för vårt financeteam. Nu kan teamet arbeta med aktuellt utfall från vårt ERP i ett lättanvänt system där budgeten konsolideras automatiskt till totaler" förklarar Erik. 

 

RFSU AB:s lösning för budget och prognos inkluderar bland annat processer för HR- och personalbudgetering, interna mellanhavanden, resultaträkning, samt försäljningsbudgetering per kund och produktkategori. De största fördelarna som RFSU AB ser med Planacy är plattformens lättanvända administratörsgränssnitt och de enkla och sömlösa integrationerna till verksamhetens ERP och QlikSense. Dessutom uppskattar man den moderna arkitektur som möjliggör snabba kundanpassningar.  

"Användarupplevelsen i Planacy är fantastisk. Efter bara två timmars utbildning var hela teamet i gång i systemet. Vi ser Planacy som marknadens överlägset mest kompetenta SME SaaS-budgetverktyg", avslutar Erik. 

RFSU AB är ett helägt bolag av Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) som grundades 1933. Överskottet från RFSU AB:s försäljning går till ägarna som är Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU). Där används resurserna till att sprida information, nationellt och internationellt, inom sex- och samlevnadsfrågor. Läs mer 

Relaterade inlägg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inte kommande webinars eller nya blogginlägg.

Prenumerera