Stockholm Pride står för alla människors lika värde, rätten till att älska den man vill, och för att stärka hbtq+-personers livssituation. Allt arbete sker ideellt och intäkterna består av biljettintäkter, sponsorskap och bidrag. Därför har de också ett stort behov av att planera verksamheten korrekt och fördela resurserna så effektivt som möjligt. För att åstadkomma detta har Stockholm Pride genom Planacys Charity License investerat i Planacy.

“Vi har fått magisk hjälp av Team Planacy i hur vi kan sätta upp en lösning som passar våra processer på bästa sätt” säger Fredrik Elliot, ekonomichef på Stockholm Pride.

Tidigare använde Stockholm Pride Excel för sin finansiella planering. Ett verktyg med processer som användarna i organisationen upplevde som svårt eftersom det inte fanns någon mall för hur man skulle budgetera inom organisationen, vilket också gjorde det svårt att följa upp budgeten. Genom Planacy har Stockholm Pride fått en lösning som gjort att det enkelt att budgetera och följa upp budgetens utfall.

“Innan vi började använda Planacy hade vi problem att samla ihop budgetar från olika delar av organisationen. Varje kostnadsställe budgeteras av olika personer och eftersom det inte fanns någon mall använde olika personer det sätt de ansåg bäst. Detta gjorde att sammanställningen tog lång tid och det var även svårt att veta om respektive chef hade godkänt budgeten eller inte”, förklarar Fredrik.

I Planacy använder sig Stockholm Pride av en kombination av en kalenderbaserad budget för den grundläggande organisationen och en projektbaserad budgetering som ibland innehåller flera olika räkenskapsår. De planerar sina projekt utifrån ett antal olika vinklar och perspektiv där ett stort fokus ligger på organisationens största projekt – Pridefestivalen i Stockholm. De planerar primärt kostnader på en detaljerad nivå för att exempelvis kunna räkna fram antalet säkerhetsvakter och kostnaden för desamma. Man har även processer för att få ordentlig kontroll över förväntade intäkter genom de olika kanalerna; bidrag, biljettförsäljning, sponsorskap etc.

“Vi investerade i Planacy med planen att kunna spara pengar genom att öka vår budgetkvalitet samt uppföljning och vi är så nöjda med Planacy, både som produkt och företag,” avslutar Fredrik.

stockholm-pride-logo-planacy

Planacy är stolt leverantör och stolt officiell supporter till Stockholm Pride som arbetar för alla människors lika värde, rätten att älska den man vill, och för att stärka hbtq+ personers livssituation.

Stockholm Pride är en ideell och medlemsstyrd organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, för alla som delar organisationens värdegrund. Stockholm Pride är enligt föreningens stadgar till för dem som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queers liv. Detta manifesterar föreningen genom att varje år arrangera kulturfestivalen Stockholm Pride. 

Läs mer om Stockholm Pride

Relaterade inlägg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inte kommande webinars eller nya blogginlägg.

Prenumerera