Ett försäkringsbolags finansiella planeringsprocesser är ofta tidskrävande och komplexa. När ett nytt systemstöd implementeras krävs därför en gedigen genomgång av processerna för att landa i hur dessa komplexa regelverk ska hanteras, samt för att kunna stödja ett mer effektivt arbete.

Ett av Sveriges ledande försäkringsbolag har med hjälp av Planacy förenklat och strömlinjeformat sin komplexa planeringsprocess och får nu en enhetlig version av sanningen – istället för multipla Excelark som inte stämmer överens. Med Planacy har de uppnått stora effektivitetsförbättringar samtidigt som kvalitén på arbetet ökat. De upplever även ett ökat ägandeskap över de finansiella planerna.

Tydliga fördelar de ser med Planacy är bland annat hur enkelt plattformen kunde anpassas efter deras specifika affärsregler och allokeringslogik, samt hur de med endast ett fåtal variabler kan få en detaljerad personalkostnadsbudget. Utöver personalkostnadsbudgeten använder de Planacy för att hantera sin resultatbudget och -prognos, och de har dessutom ett anpassat processtöd för intäkter, fördelning av interna- och centrala kostnader, investeringar och avskrivningar samt projekt.

Innan Planacy hanterades de finansiella prognoserna till största delen i Excel, vilket förutom problem med datakvalitet och omfattande administration också ledde till ett stort personberoende av vissa nyckelpersoner som byggt upp filer för de komplicerade intäktsberäkningarna.

Med hjälp av Planacy arbetar de idag med en strategisk flerårsplan som sen automatiskt föder förutsättningarna för de operativa prognoserna. För att få en strömlinjeformad och sammanhängande analys och uppföljning gentemot de finansiella planerna har de dessutom integrerat Planacy med Power BI.

”Eftersom Planacy är utvecklat för att hantera komplexa regelverk och en föränderlig verklighet kände vi att vi verkligen skulle kunna göra stor skillnad för denna kund och det är alltid lika roligt att höra från kunden att lösningen mött deras förväntningar och gett dem en mer effektiv och värdeskapande budget-, prognos- och planeringsprocess,” säger Mikael Edh, affärsutvecklingschef på Planacy som bidrog med best practice och processkunskap i designfasen av projektet.

Affären genomfördes tillsammans med vår partner Business Vision.

Relaterade inlägg

Vill du veta mer?

Planacys planeringsplattform kan integreras och anpassas efter din verksamhet.

Kundcase Boka demo