Tillsammans ersätter ViewBase och Planacy nu ett kommunalt el- och vattenbolags äldre system för att modernisera och förenkla deras finansiella planeringsprocesser. Med Planacy kommer kunden budgetera såväl intäkter som kostnader och personal i kund- och verksamhetsanpassade mallar med automatiserade data- och analysintegrationer.

Många energi- och elnätsbolag har länge brottats med mindre effektiva budget- och prognossystem. Något ViewBase, med verksamhetskompetensen de besitter inom branschen, nu adresserar. Med Planacy integrerat med Qlik eller Power BI avser man ersätta de föråldrade, men fortfarande vanligen förekommande, system som används för att automatisera och effektivisera budget- och prognosprocesserna för deras kunder inom branschen.

ViewBase levererar experttjänster inom business intelligence och har sen länge en gedigen kompetens inom energi och elnätsbolag. Genom sin verksamhetsanpassade lösning för energibolag – eView – sätter de samman en integrerad beslutslösning för sina kunder, automatiserar processerna för uppföljning och analys och gör data och information tillgänglig i ett modernt gränssnitt byggt med marknadens bästa BI-system.

Välkommen att kontakta ViewBase om ni önskar veta mer om eView och Planacy, deras lösningar för energibolag eller andra verksamhetsanpassade lösningar för e-handel och restaurang.

Relaterade inlägg

Vill du veta mer?

Planacys planeringsplattform kan integreras och anpassas efter din verksamhet.

Kontakta oss Karriär