Planacy har hjälpt YrkesAkademin att effektivisera sina budget-, prognos- och planeringsprocesser för ett mer värdeskapande arbete. Med Planacys sömlösa integration till Qlik Sense har de även fått en sammanhängande lösning som förenklar ett kontinuerligt arbete med analys och planering – vilket i sin tur möjliggör kontinuerliga förbättringar av YrkesAkademins verksamhet och resultat.

I Planacy arbetar YrkesAkademin med finansiell budgetering, rullande prognoser samt operativa planeringsprocesser. Resultatbudgetering, försäljning, personalbudgetering och centrala kostnader tillsammans med aktivitetsplanering är några av de processer som nu hanteras i Planacy.

Planacy har mött YrkesAkademins förväntningar då plattformen upplevs som enkel och användarvänlig och det gick snabbt att lära sig och förstå hur systemet fungerar.

”Planacy upplevs väldigt användarvänligt och systemet förenklar planering av den operativa verksamhet. Integrationen till QlikSense tillåter snabb åtkomst till de viktigaste operativa och ekonomiska nyckeltalen, vilket möjliggör ständig förbättring av YrkesAkademins verksamhet och resultat. Återkopplingen från vår personal har varit ytterst positiv.” säger Antti Rokala, CFO på YrkesAkademin.

YrkesAkademin grundades 1997 och är idag Sveriges största leverantör av uppdrags- och arbetsmarknadsutbildningar med en omsättning omkring 500 miljoner kronor och ca 400 anställda. Målet YrkesAkademin strävar efter är att få fler personer i arbete och att stötta svenska företag med yrkeskunnig personal. Läs mer om deras verksamhet här

Affären genomfördes tillsammans med vår partner Millnet BI.

Relaterade inlägg

Vill du veta mer?

Planacys planeringsplattform kan helt integreras med och anpassas för din verksamhet.

Boka demo Kontakta oss