Vad händer hos Planacy?

Nyheter om Planacy, våra partners och våra kunder!

Vad händer hos Planacy?

Nyheter om Planacy, våra partners och våra kunder!

Nyheter

Här publicerar vi nyheter om Planacy, våra kunder och partners samt kommande marknadsaktiviteter. Följ vår resa mot visionen att hjälpa företag att bli mer framgångsrika genom att göra arbetet med budget, prognos och planering enklare och mer värdeskapande.

Filtrera efter:  Alla  Event  Planacy  Kunder 

Med stor glädje och stolthet blir Planacy en validerad Qlik® Technology Partner. Genom det tekniska partnerskapet med Qlik® fortsätter Planacy skapa värde för kunder och partners genom innovativa integrationer mellan plattformarna.

”Det är oerhört glädjande att bli validerad och intagen i Qliks Technology Partner Program. Med partnerskapet på plats kommer vi fortsätta skapa värde för våra kunder och med närhet till Qliks utvecklingsavdelning än bättre kunna fokusera på att utveckla marknadens bästa integrationer och den mest innovativa plattformen för budget, prognos och planering.” säger Jimmy Stenqvist Evegård, VD på Planacy.

Planacy har sitt ursprung inom Business Intelligence och har sen start varit fast övertygade om att en modern budget-, prognos- och planeringsplattform ska integreras väl med marknadens ledande BI-plattformar. Inte bara för analysobjekt likt konkurrerande budget- och prognoslösningar, utan även för hela den dimensionella datamodellen. Genom Planacys integrationer kan kunderna nyttja sina redan gjorda investeringar och få en sammanhängande lösning för planering och analys. Något som visat sig vara framgångsrikt i kundled men även hos progressiva partners som vill skapa värde för sina kunder.

”Över hälften av våra kunder i Sverige har Planacy sömlöst integrerat med sin Qlik-plattform. Med våra kraftfulla integrationer och det här partnerskapet i ryggen kommer vi som Qlik Technology Partner öka trovärdigheten och kraften i vårt budskap och enklare kunna bearbeta nya kunder såväl som nya partners både i och utanför Sverige." säger Jimmy.  

Med över 48.000 kunder i över 100 länder hjälper Qlik företag runt om i världen att arbeta smartare och ta bättre beslut genom deras kraftfulla plattform för Business Intelligence och Business Analytics.

”Qliks innovativa utveckling och häftiga företagsresa är något man alltid sett upp till och beundrat. Det är med stolthet vi nu blir en del av Qlik-gemenskapen som en auktoriserad teknisk partner.” avslutar Jimmy.

Läs mer om Qlik.

Med drivarbaserad budgetering enligt en matrisstruktur effektiviserar LIN Education sin budget och prognosprocess.

LIN Education digitaliserar lärandet för skolor, organisationer och företag genom verktyg, innehåll och pedagogik. Missionen är att med digitaliseringens kraft göra lärandet effektivare, roligare och mer meningsfullt.

Planacys mission för området budget och prognos är likartad. Att med en modern, integrerad och anpassningsbar planeringsplattform göra budget- och prognosarbetet effektivare, roligare och mer värdeskapande.

LIN Education har under hösten implementerat och rullat ut Planacy i verksamheten enligt en matrisstruktur för att effektivisera sitt budgetarbete. Plattformen ger dem stöd för Personalbudgetering och budgetering av deras olika typer av Försäljning (Hårdvara, Licens och Konsult). De olika processerna driver till resultatbudgeten på såväl Cost Center som Business Area-nivå vilket ger dem en bra överblick över de olika delarna i processen.

Affären och implementationen genomfördes tillsammans med vår partner Sparks.

LIN Education omsätter närmare 600 miljoner kronor och har idag drygt 100 medarbetare med huvudkontor i Göteborg och mötesplatser runt om i Sverige och Norge. Läs mer om LIN Education.

 

Torsdag den 22 november deltar Planacy på ViewBase Solutions kunddag 2018 i Stockholm. Tillsammans med representanter från ViewBase, Qlik och Nodegraph diskuteras ”Vägen till bättre beslutstöd” och hur en kraftfull plattform för budget, prognos och planering samt plattform för datakvalité kan öka värdet av er Qlikinvestering.

Dagen börjar klockan 13.00 varpå eftermiddagen fortsätter med:

  • Qliks representanter berättar om Qliks produktportfölj, nyheter och roadmap samt AI-strategi
  • Planacy, En modern helhetslösning för budget, prognos och planering direkt kopplad mot QlikView och Qlik Sense.
  • NodeGraph, Verktyget för QlikView och Qlik Sense som säkerställer hela miljöns datahantering, datainsamling samt ett systemstöd för GDPR.

Som deltagare får ni givetvis även möjligheten att träffa och mingla med andra Qlik och Planacykunder. Deltagandet är kostnadsfritt.

  • När: Onsdag 22/11 kl 13.00 – 17.00
  • Var: United Spaces Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63
  • OSA: Senast 16/11

Anmäl dig!

Som en av Sveriges större privata bilåterförsäljare av märkena Volkswagen, Audi, Seat, Skoda och Scania sökte Atteviks ett mer tillförlitligt systemstöd för budget- och prognosprocessen som integrerade väl med QlikView.

Atteviks med försäljning och service av bilar och lastvagnar på 8 orter i Småland har över 400 anställda och en omsättning på närmare 3 miljarder kronor.


Pressbild: Atteviks

Budget och prognosprocessen genomfördes tidigare i Excel men man var i behov av ett systemstöd som gav stöd för en snabbare och mer tillförlitlig planeringsprocess. En plattform som gick att anpassa efter deras verksamhetsbehov och dessutom integrerades väl med QlikView.

I Planacy bedriver Atteviks den finansiella planeringen av bl.a. Försäljning, Serviceintäkter, fördelning av Centrala kostnader och Personal med drivare till sin kontobaserade Resultatbudget. Med Planacy nyttjar de tidigare gjord investering i QlikView och får en anpassad och sammanhängande lösning för budget, prognos, planering, uppföljning och analys.

Affären och implementationen genomfördes av vår partner Millnet BI.

Läs mer om Atteviks.

Runsvengruppen som driver varuhuskedjan ÖoB investerar i en modern planeringsplattform från Planacy för att öka kvalitén på budgetarbetet samt öka ägandeskapet över budgeten i verksamheten.

Med närmare 100 varuhus, 1.800 anställda och en omsättning på 4 miljarder kronor var Runsvengruppen i behov av ett systemstöd som får budget och prognosprocesserna att hänga ihop och som bidrar till en ökad kvalité på arbetet. Ett systemstöd som låter varje budgetägare ta ansvar för sin budget på ett intuitivt och användarvänligt sätt där enkelhet och transparens är viktigt.

Foto: David Jansson

I Planacy budgeterar och prognostiserar Runsvengruppen försäljningsbudgeten för samtliga varuhus och med ett enkelt men kraftfullt workflowstöd involveras bolagets Controllers genom hela processen för att kunna stödja verksamheten. I plattformen har de även stöd för ett flertal anpassade centrala processer som driver intäkter och kostnader till resultatbudgeten för de olika enheterna. Så som central inköpsbudgetering på kategorinivå, centrala aktivitetsbaserade marknadsföringskostnader, process för omsättningsbaserade lokalkostnader med indexering och övriga centrala kostnader som ska fördelas ut. För att nämna några.

Med integrationer till sin QlikView-plattform förbättrar de även sin uppföljning och analys av budgeten på en högre detaljeringsnivå än tidigare.

Affären och implementationen genomfördes tillsammans med vår partner Drake Analytics.

Läs mer om Runsvengruppen.

Filippa K ville minska administrationen med förberedelserna, insamlandet och konsoliderandet av deras budget och prognosprocess och valde att implementera Planacy för att effektivisera processen.

Med tidlöst mode med moderna och innovativa detaljer har Filippa K varit en stor del av det skandinaviska modeundret sen grundandet i Stockholm för 25 år sen. Deras tidlösa och klassiska mode finns idag på 30 marknader med 50 egna butiker och 600 premium retailers.


Pressbild: Filippa K

Budgetprocessen har tidigare skett i Excel och varit tidskrävande. Planacy kommer nu förenkla och effektivisera Filippa K’s finansiella budget och prognosprocess med drivarbaserade element för sälj och personal. Dessutom kommer de på ett smart sätt kunna använda sig av automatiska fördelningsnycklar för att få en bättre och mer korrekt detaljerad budget och prognos.

Med integrationer till deras befintliga Qlik Sense plattform minskar de även underhållet och förbättrar den löpande uppföljningen.

Affären och implementationen genomfördes av vår partner Millnet BI.

Läs mer om Filippa K.

Det svenskgrundade betaltjänstbolaget Trustly vill minska den administrativa bördan samt öka nyttan och värdet med budget och prognosarbetet.

Trustly grundades så sent som 2008 och har idag över 200 anställda i 5 länder vars mission är att göra det enkelt att betala online. Med en fenomenal tillväxt om i genomsnitt 90% per år sista fem åren finns man nu på 29 marknader med en omsättning överstigande 500 Miljoner kronor.

Pressbild: Trustly

Med en sådan tillväxt som Trustly uppvisar är det viktigt att man har systemstöd som förenklar processer och samtidigt bidrar till ett ökat värde för verksamheten. Det är en av anledningarna till att man väljer Planacys plattform för att bedriva sin budgetprocess. En plattform som initialt kommer stödja drivarbaserade budgetprocesser för Personal, Sälj och Resultaträkning och som enkelt kommer kunna kompletteras med fler verksamhetsanpassade och drivarbaserade processer.

Arbetet administrerades tidigare i Excel men med Planacy som de väljer att integrera med Qlik Sense kommer Trustly nu kunna genomföra prognosprocesser mer frekvent och med en ökad nytta och kvalité.

Läs mer om Trustly.

Med en förvärvsstrategi och kraftig tillväxt behövde Combined Excellence en konfigurerbar budgetplattform som på ett bra sätt samordnar dotterbolagens budget och prognoser.

Combined Excellence är en entreprenörsdriven koncern för spjutspetsbolag inom digitalisering. Med 10 varumärken och 260 anställda i 8 städer runt om i Sverige digitaliserar man genom sina verksamhetsbolag varumärken, tjänster och företag.

Pressbild: Combined Excellence

Som för många bolag genomfördes budgetarbetet mestadels i Excel. Något som för Combined Excellence med kraftig tillväxt, flertalet dotterbolag och en förvärvsstrategi skapade en hel del utmaningar med att koordinera och harmonisera arbetet.

Med Planacy har man fått en plattform som stödjer deras personal- och resultatbudget och som dessutom ger dem bra koll på budgeteringen av koncernintern försäljning av framförallt tjänster samtidigt som flexibiliteten i plattformen stödjer deras förvärvsstrategi. På sikt ser de även möjligheten att bredda plattformen och vässa bl.a. sin försäljningsbudgetering med hjälp av Planacy.

Affären och implementationen genomfördes tillsammans med vår partner ViewBase.

Läs mer om Combined Excellence.

Planacy genomför en vd-succession för att effektivisera teamet. Jimmy Stenqvist Evegård, tidigare operativt ansvarig, utses nu till VD för bolaget. Jimmy tillträder rollen den 1 juli.


Niklas Frost & Jimmy Stenqvist Evegård.

– Jimmy har successivt axlat ledarskapet och har stor tillit från teamet. Jag har personligen arbetat sida vid sida med honom i styrelsen samt tidigare under flera år som CFO på Millnet BI och vet att Jimmy har både kompetensen, engagemanget och drivet för att ta sig an uppgiften som VD i den fasen Planacy nu går in i, säger Mattias Nilsson, styrelseordförande i Planacy.

Tidigare vd och medgrundare, Niklas Frost, ska nu lägga allt sitt fokus på sin passion: produkten. Niklas tar därför nu rollen som CTO och CPO med ansvar för teknik och produktutveckling.

– I den här fasen ställs högre krav på specialisering. Att varje individ i teamet fokuserar och arbetar med sin passion och sina styrkor. För mig är den passionen och styrkan teknik och innovation, för Jimmy är det bolagsbyggande och affär. En succession som känns riktigt bra och rolig, både för mig och bolaget, säger Niklas.

- Det är en spännande och kul utmaning att få ansvaret att tillsammans med teamet leda bolaget igenom nästa fas. Vi står väl rustade inför våra ambitiösa målsättningar och kommer med den här förändringen effektivisera teamet och fortsätta fokusera på att stärka produkten och bolaget för att vinna förtroendet hos fler kunder och partners, säger Jimmy Stenqvist Evegård.

Med en kraftig kundtillväxt under året, nya investerare och delägare tillsammans med den här successionen fortsätter Team Planacy att arbeta mot sin visionen: att bidra till mer framgångsrika företag genom bättre finansiell och operativ planering.

LensWay Group implementerar ett enklare och mer förvaltningsbart systemstöd för Budget och Prognos.

LensWay Group säljer prisvärda optikerprodukter av högsta kvalité. Genom att erbjuda snabba leveranser, konkurrenskraftiga priser och personlig kundservice har LensWay blivit en av optikbranschens ledande och mest välkända aktörer.


Pressbild: LensWay Group

Med ett flertal varumärken och en omsättning en bra bit över en halv miljard kronor vill man förenkla budget och prognosprocessen och samtidigt få ett mer förvaltningsbart systemstöd. Med Planacy kommer LensWay initialt budgetera Försäljning, Personal och Resultaträkning och få en plattform som sömlöst integreras med Tableau.

Affären och implementationen genomfördes tillsammans med vår partner Sparks.

Läs mer om LensWay.