SaaS-bolaget Planacy erbjuder en plattform som bidrar till enklare, effektivare och mer värdeskapande budget- och prognosprocesser för medelstora till stora företag och verksamheter. Tillväxten av företagets återkommande intäkter (ARR) har de senaste åren varit kraftig och inför för den kommande nyemissionen fanns ett stort intresse.

”Intresset för nyemissionen har varit stort både från allmänheten och investerare vilket är väldigt roligt, inte minst då det bidragit till ökad varumärkeskännedom, men vi förväntade oss inte att stänga på endast 9 minuter. Att befintliga ägare och investerare tror på och backar bolaget är väldigt betryggande. Tillsammans med dem, våra nya ägare genom Pepins och tillväxtkapitalet som vi plockat in, är vi redo att intensifiera utvecklingen och växla upp”, säger Jimmy Stenqvist Evegård, VD på Planacy.

Planacy nyemission

Befintliga ägare tecknade tidigt över hälften av kapitalet som efterfrågades och den resterande delen som erbjöds publikt plockades in genom Pepins via det nybildade bolaget Planacy Partners Sweden AB (publ). På nio minuter fick Planacy in över 6,2 miljoner kronor och därmed fulltecknades emissionen på totalt 12,5 miljoner rekordsnabbt. Även på Pepins blev man överrumplade av den rekordsnabba stängningen.

”Att den publika kapitalanskaffningen stängde så snabbt känns nästan surrealistiskt. Vi öppnade klockan 10, samtidigt som en notis gick till alla som intresseanmält sig för emissionen och därefter hann vi knappt blinka innan det var över. Planacy är ett bolag helt rätt i tiden och nu finns också ett kvitto på det solida förtroende investerare har för deras affär”, säger Linn Anstérus, Chef för Kapitalanskaffning på Pepins.

Konsultbolaget Millnet BI som varit med på Planacys resa sedan start är en av de som fortsätter att investera i bolaget. Som ledande konsultbolag inom Business Intelligence och även Budget & Planning har Millnet BI god kännedom om marknaden och ser hur Planacys kund- och värdeerbjudande blivit mer aktuellt än någonsin.

"Likt trenden som pågått under en längre tid med mer flexibla verktyg inom rapportering och analys, där Qlik och Power BI står i spetsen, pågår nu en transformering inom budget- och prognosområdet där Planacy i sin tur alltmer leder utvecklingen. I tider som dessa, då det enda man vet om framtiden är att den inte blir som den varit, behöver man snabbt kunna uppdatera sina antaganden för att ha en god överblick över den förväntade resultat- och kassaflödesutveckling. Vi ser att Planacys resa bara börjat och kommer fortsätta investera och vara med för att bidra till, och ta del av framgången som teamet skapar", säger Mattias Nilsson, grundare och affärsutvecklingschef på Millnet BI.

Med etablerade partners som säljer, implementerar, supportar och förvaltar Planacy, åt kunder som Actic, Haglöfs, Selecta, Trustly, Vitamin Well och Besqab, har Planacy intagit en stark position på den svenska marknaden. Målet är nu att bredda partnernätverket och inta samma position i Europa. Magnus Hedlund som är befintlig investerare i Planacy och även deltog i nyemissionen, tror starkt på bolagets fortsatta utveckling och möjligheter utanför Sverige:

"Planacy har utvecklat en unik produkt med stor efterfrågan och fin skalbarhet. De har ett kunnigt och engagerat team vid rodret som exekverat mot plan både gällande produkt och affärsmodell. De har stor potential i partnerstrategin, både nationellt och internationellt och det ska det bli kul att fortsätta följa utvecklingen av bolaget framöver", säger Magnus, Partner och Senior Advisor i ECIT Services, tidigare VD på Visma Services och Accountor Sverige.

Efter fem års utveckling menar Jimmy Stenqvist Evegård att Planacy inte bara har den svenska marknadens mest innovativa, konfigurerbara och kraftfulla plattform för budget, prognos och planering, utan även den svenska marknadens mest kompletta partnernätverk. Företagets ambitioner sträcker sig dock längre än så och det nyintagna kapitalet ska bidra till att accelerera den utvecklingen.

”Jag är oerhört glad att så många delar vår uppfattning om Planacy som ett bolag med en väldigt ljus framtid. Att vi dessutom kunde möjliggöra för våra anställda, samarbetspartners och Planacy Partners att på ett enkelt sätt vara med på den fortsatta tillväxtresan tror jag kommer bidra till en än mer positiv utveckling av bolaget. Med en tydlig strategi bygger vi ett skalbart SaaS-bolag med attraktiv, lönsam tillväxt och tillsammans med Pepins har vi arbetat fram en långsiktig plan som gynnar och förbereder bolaget i vår strävan att bli ett framgångsrikt, noterat SaaS-bolag” avslutar Jimmy.

Kontaktperson

Elisabet Norrgård

Growth Marketing Manager

elisabet@planacy.com
+46 705 130 868

Mer om Pepins och nyemissionen genom Planacy Partners Sweden AB (publ)

Ungefär halva nyemissionen var publik genom Pepins plattform och det nybildade bolaget Planacy Partners Sweden AB (publ). Pepins gör det möjligt för alla att investera i den snabbast växande delen av ekonomin – tillväxtföretag. Hos Pepins får du chansen att upptäcka och bli delägare i bolag du tror på. Det fina med Pepins är också att det går att vara med på framgångsrika bolagsresor utan att göra stora investeringar. Minsta investerade summa är 500 kr. Missade man chansen att investera nu kommer man även framöver få möjligheten att bli delägare i Planacy Partners Sweden AB kvartalsvis genom aktiehandeln på Pepins Market. Läs mer hos Pepins

Kontaktperson på Pepins
Linn Anstérus, Chef för Kapitalanskaffning

linn@pepins.com | +46 791 004 441

Relaterade inlägg

Vill du veta mer?

Vår vision är att bidra till mer framgångsrika företag genom att möjliggöra mer kontinuerliga, effektiva och värdeskapande planeringsprocesser.

Om Planacy Kontakta oss