Planacy breddar partnernätverket med Sopra Steria 

Planacy breddar sitt partnernätverk genom att ingå partnerskap med det internationella konsultföretaget inom digital transformation – Sopra Steria. Med över 1.800 anställda i Skandinavien och 375 medarbetare i Sverige har Sopra Steria en unik kombination av specialistkompetens inom verksamhetsutveckling och IT.  

"Budgetering i Excelark är något man måste lägga ned mycket tid och administration på, och det ger inte något affärsvärde. Därför har vi letat efter en bättre lösning för de kunder som vill gå ifrån Excel, och vi hittade Planacy."
– Jan Forsberg, Sopra Steria. 

Partners är en central del i Planacys verksamhet och därför samarbetar de med några av de mest framstående och kompetenta konsultföretagen inom Business Intelligence, finansiell planering och verksamhetsstyrning. Gemensamt för samtliga partners är att de är progressiva och delar Planacys vision om att bidra till mer framgångsrika företag och verksamheter genom en effektivare och mer värdeskapande budget, prognos och planering. 

"Sopra Steria uppfyller alla våra krav på en partner och har dessutom lång erfarenhet av att arbeta nära tillsammans med ekonomifunktioner och Business Controllers. Vi ser fram emot att kicka igång partnerskapet och tillsammans leverera Planacy till Sopra Sterias kunder."
– Jimmy Stenqvist Evegård.  

På Planacy är man övertygade om att man tillsammans med Sopra Steria och deras kompetens inom ERP och Business Intelligence kommer att leverera ett stort värde till både nya och befintliga kunder. 

"Planacy uppfyller våra och våra kunders krav på  en modern lösning för budget och prognos och passar väl in i vårt ERP och Analytics-erbjudande. Planacy har varit mycket hjälpsamma och engagerade i  uppstartsfasen och vi känner att vi får allt stöd vi behöver"
– Jan Forsberg, Sopra Steria. 

Som en första aktivitet i partnerskapet bjuder Sopra Steria in till ett frukostseminarium tisdag den 10:e mars. Under seminariet kommer Mikael Edh, CBDO på Planacy, att dela med sig av sina kunskaper om hur man kan effektivisera arbetet med budget och prognos. Han kommer bland annat att visa hur företag kan få en automatiserad och ständigt uppdaterad balans- och kassaflödesprognos, och hur det leder till att man kan arbeta mer aktivt med att optimera likviditeten i bolaget.  

Relaterade inlägg

Vill du veta mer?

Planacys planeringsplattform kan integreras och anpassas efter din verksamhet.

Kontakt Karriär