Årets rapport om hur svenska företag och verksamheter arbetar med finansiell planering

Nu släpper vi rapporten The State of Corporate Financial Planning – en kartläggning, analys och framtidsspaning av svenska företag och verksamheters arbete med finansiell planering. Syftet med rapporten är att bidra till att svenska företags ekonomifunktioner har den kunskap som krävs för att kunna påverka, förflytta, utveckla och optimera den finansiella styrningen.

Rapporten visar tydligt att området för finansiell planering och styrning har förändrats de senaste åren: arbetet har blivit viktigare och fler verksamheter och företag investerar för att effektivisera och optimera sina processer. Det finansiella planeringsarbetet har gått från att till stor del vara en ”politisk” produkt till att utgöra en allt viktigare del av den finansiella såväl som den operativa styrningen, vilket gjort att kraven på ekonomifunktionen med CFO samt Business och Finance Control har ökat.

The State of Corporate Financial Planning illustrerar hur man som företag och ekonomifunktion anpassat sig efter de förändrade kraven, hur man tagit sig an utmaningar, samt tagit tillvara på möjligheter för att uppnå en mer optimerad finansiell planering och styrning. Rapporten ger även en bild av vad framtiden har att bjuda på inom området finansiell planering.

I The State of Corporate Financial Planning får du ta del av:

  • Hur ledande företag skapar högre engagemang för det finansiella planeringsarbetet
  • Vad som krävs för att generera hög accountability samt kvalitét på arbetet
  • Betydelsen av att arbeta drivarbaserat och frekvent med sin finansiella planering
  • Hur många som arbetar med rullande prognoser och vad det har för effekt
  • Vikten av ett kontinuerligt uppdaterat kassaflöde
  • Betydelsen av – och hinder för – att investera i rätt systemstöd
  • Aktuella trender för att åstadkomma bättre planerade verksamheter

Relaterade inlägg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inte kommande webinars eller nya blogginlägg.

Prenumerera