Äntligen är det dags igen! Nu släpper vi årets upplaga av rapporten The State of Corporate Financial Planning – en kartläggning, analys och trendspaning av svenska företag och verksamheters arbete med finansiell planering. Syftet med rapporten är att bidra till att finance-avdelningen på svenska företag har de datapunkter och den kunskap som krävs för att kunna utveckla och optimera sina finansiella planeringsprocesser. 

Rapporten visar tydligt att området för finansiell planering och styrning har förändrats, under de senaste något mer turbulenta åren. Omvärldsförändringar och makroekonomiska faktorer har avlöst varandra, vilket påverkar svenska företag och verksamheter i hög grad. Företag har på kort tid ställts inför både en pandemi, krig och hög inflation –faktorer som bidrar till att världen förändras i en allt snabbare takt.  

Dessa stora och kontinuerliga förändringar har bland annat lett till att hela 82% av respondenterna anser att kravet på en mer frekvent uppdaterad prognos ökat senaste 3 åren. Vi kan också konstatera att fokuset på kassaflöde ökat kraftigt, där undersökningen visar att 69% svenska bolag idag anser att de har ett behov av ett kontinuerligt uppdaterat kassaflöde, jämfört med förra årets 37%. Detta samtidigt som endast 51% av de svarande uppger att de har koll på sitt framtida kassaflöde

I årets upplaga av The State of Corporate Financial Planning får du ta del av:  

  • Nuvarande trender som kommer påverka framtidens finansiella planering 
  • Vilken prognoshorisont du bör överväga för högsta möjliga kvalitet på arbetet
  • Hur många som arbetar med en traditionell budget 
  • Hur man ökar engagemanget inom de finansiella planeringsprocesserna 
  • Rekommendationer för att lyckas 

 

The State of Corporate Financial planning

Ladda ner rapporten för att ta del av hela analysen med datapunkter och trender.

Ladda ner

Om rapporten

The State of Corporate Financial Planning illustrerar hur man som företag och finance-avdelning har anpassat sig efter de förändrade omvärldskraven, hur man skapar en grund för bättre beslutsfattande samt hur företag lyckas – och misslyckas med sina finansiella planerings processer, men också hur framtiden för finansiell planering ser ut.  

Relaterade inlägg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inte kommande webinars eller nya blogginlägg.

Prenumerera