Äntligen är det dags! Nu släpper vi årets upplaga av rapporten The State of Corporate Financial Planning – en kartläggning, analys och trendspaning av svenska företag och verksamheters arbete med finansiell planering (FP&A).

Årets rapport visar bland annat att hela 49% av respondenterna som ännu inte har ett systemstöd för budget, prognos och planering, planerar att implementera ett inom de närmsta åren. Under 2021 var samma siffra 36%. Läs mer om detta och hur utveckligen har sett ut över åren i årets rapport.

I årets upplaga av The State of Corporate Financial Planning får du ta del av:  

  • Hur andra företag lyckas  – och misslyckas – med sin finansiella planering
  • Vikten av att arbeta med automation och prediktiv prognostisering
  • Hur du ökar ägandeskap och engagemang i verksamheten
  • Aktuella trender som kommer att påverka framtiden för finansiell planering

Ladda ner rapporten för att ta del av hela analysen och alla trender.

Ladda ner

Om rapporten

The State of Corporate Financial Planning illustrerar hur man som företag och financeteam har anpassat sig efter de förändrade omvärldskraven, hur man skapar en grund för bättre beslutsfattande samt hur företag lyckas – och misslyckas med sina finansiella planerings processer, men också hur framtiden för finansiell planering ser ut.  

Syftet med rapporten är att bidra till att financeteamen på svenska företag har de datapunkter och den kunskap som krävs för att kunna optimera sina finansiella planeringsprocesser för framtiden. 

Relaterade inlägg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inte kommande webinars eller nya blogginlägg.

Prenumerera