Våra kunder

“Enkelhet, flexibilitet och effektivitet gjorde att vi valde Planacy.”

Boka demo

130

+

Kunder

5400

+

Användare

96

%

Nöjda kunder

foodora-logo-planacy

– Med Planacy kan vi fatta både snabbare och bättre beslut då vi lättare kan påvisa utfall av alternativa scenarion.

”Vi är jättenöjda med Planacy som underlättar massor i budgetarbetet, vilket var ambitionen när vi gick från vår Excel-lösning till Planacy. Nu kommer vi dessutom använda systemet för mer löpande planeringsarbete också.”

Manfred Bäckström
Business Controller på foodora

foodora

Med över 10 000 anslutna butiker och restauranger samt 5000 anställda är foodora idag Sveriges mest populära Q-handelsplattform för hemleverans. Deras kraftiga tillväxt ställer stora krav på effektiva och pålitliga processer som underlättar snabbare och bättre beslut.

I Planacy arbetar de främst med olika processer för försäljning och intäkter, direkta kostnader, centrala kostnadsfördelningar samt CAPEX. De har även en dedikerad process för personalprognostisering, samt fördelning av personalkostnader mellan de olika bolagen i koncernen.

besqab-logo-planacy

– Vi får både kontroll och kan vara proaktiva i beslutsprocessen.

”Från att ha allt i Excel till ett planeringsverktyg där utfall och prognoser integreras så får vi både kontroll och kan vara proaktiva i beslutsprocessen. Dessutom är det inte enbart uppsatt utifrån managements synsätt utan vår operativa organisation har fått stor påverkan på gränssnitt och innehåll vilket blivit framgångsrikt.”

Magnus Ekström
CFO på Besqab

Besqab

Besqab bildades 1989 och deras affärsidé är att utveckla nya hem med kunskap och förståelse för hur människor vill leva sina liv. För Besqab är den finansiella planeringsprocessen lika komplex som den är affärskritisk.

Besqab använder Planacy för arbetet med sin finansiella budget och fasta prognoser, samt för att göra sin finansiella och operativa planering på rullande basis. De främsta delprocesser som hanteras är Byggprojekt och investeringar. Besqab har även integrerat Planacy med Qlik Sense för en sammanhängande lösning för budget, prognos, planering och rapportering och analys.

Clear Channel

Med Planacy har Clear Channel lämnat ett tidskrävande och osäkert Excel bakom sig till förmån för ett mer överskådligt och strukturerat arbetssätt för budget och prognos.

Clear Channel använder Planacy för konto- och kostnadsbudgetering på många dimensioner tillsammans med en detaljerad personalbudgetering.

Clear channel logo

– Planacy har gett Clear Channel Sverige förutsättningar till ett mer strukturerat och överskådligt arbetssätt gällande budget och prognos.

“Implementationen var snabb och effektiv och vi nådde projektets tids- och budgetmål. Mycket tack vare möjligheten att börja med en enklare basnivå som vi sedan kontinuerligt förbättrar, exempelvis genom införandet av en mer detaljerad HR- och personalmodul. Vi har nu beslutat att även implementera Planacy i övriga skandinaviska länder.”

Björn Fröblom
FP&A på Clear Channel Scandinavia
Filippa K logga

– Planacy har förenklat vårt framåtblickande arbete

“Vi hade tidigare en personberoende och Excel-baserad budgetprocess där mycket tid gick åt till att administrera och uppdatera mallar. Nu lägger vi den finansiella budgeten i Planacy, vilken inkluderar en försäljningsbudget nedbruten på koncept, kanal, marknad och kostnadsställe.”

Craig Erdrich
Group Business Controller på Filippa K

Filippa K

Tidigare hade Filippa K en personberoende och Excel-baserad budgetprocess som var mycket tidskrävande. Nu använder de Planacy för sitt löpande prognosarbete och kan jobba mer effektivt med sitt framåtblickande arbete.

Gina Tricot

Gina Tricot är en svensk modekedja som grundades 1997. De levererar kläder till över 30 länder, har över 150 butiker i Skandinavien och mer än 1500 anställda. Med detta kommer ofta avancerade inköpsprocesser och prognoser.

För att förenkla och effektivisera sitt arbete med inköpsbudgetering och lagerprognostisering valde Gina Tricot Planacy, som de dessutom sömlöst har integrerat med Qlik Sense. Gina Tricot använder Planacy både för den årliga budgeten samt för sina fasta och rullande prognoser. Deras långsiktiga plan med plattformen är att strömlinjeforma process efter process för att koppla samman allt i en helhet.

gina-tricot-logo

– Vi behövde få en sanning och enbart en sanning, inte flera olika sanningar baserat på vem som presenterar.

"Med Planacy vill vi minimera användningen av Excel och få snabbare och effektivare processer som vi successivt kommer bygga ut tills hela det finansiella planeringspusslet är klart."

Joachim Modigh
CFO på Gina Tricot

Charity Licenser

stockholm-pride-logo-planacy
Stockholm Pride

Föreningen Stockholm Pride är en ideell och medlemsstyrd organisation för alla som delar vår värdegrund.

skärgårdsstiftelsen-logo-planacy
Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsen arbetar för att bevara skärgårdens natur- och kulturvärden och ta hand om miljön. 

linköpings-stadsmission-logo-planacy
Linköpings Stadsmission

En ideell förening som stöttar den enskilda människan till egenmakt och delaktighet i samhället.

Logga-Haglöfs-Planacy

– Planacy ger oss ökad kvalitet på arbetet.

“Med Planacy kan vi nu lägga fokus på att analysera och ifrågasätta indata och utfall istället för att konsolidera data i Excel genom traditionellt "Copy/Paste". Planacy ger oss en ökad kvalitet på arbetet och snabbare analys av prognoserna.”

Tobias Alvers
Business Controller på Haglöfs

Haglöfs

Haglöfs behövde en flexibel planeringplattform som kunde konfigureras och anpassas efter verksamheten och planeringsprocessen – något som deras äldre systemstöd inte tillät.

Med Planacy har Haglöfs idag en flexibel och skalbar plattform för deras olika verksamhetsområden. Planacy hanterar allt från planeringsprocessen för sälj, kostnader och personal med drivare till resultaträkning.

HSB ProjektPartner

HSB ProjektPartners process för budgetering och prognostisering är komplex och affärskritisk. Därför behöver de en plattform som kan hantera komplexiteten. Med Planacy har de nu en flexibel lösning för planering som stödjer ett flertal budgetprocesser.

När HSB ProjektPartner skulle ersätta sin dåvarande lösning från Mercur valde de Planacy för sin budget- och prognosprocess, med integration mot Qlik Sense. Huvudprocessen avser projektbudgetering av nyproduktion med drivande logik för successiv vinstavräkning (SVA). Därtill har de processer för administrativa kostnader samt förvaltningsfastigheter som möjliggör en högre detaljgrad för framtida upparbetning och prognos.

– Planacy känns fräscht och användarvänligt.

“Vi ser nu till att utnyttja denna investering till att bli mer effektiva och flexibla i vår budget- och prognosprocess.”

Robert Nauclér
Business Controller på HSB ProjektPartner
kvd logo

– En plattform som stödjer vår verksamhet och som vi kommer kunna växa med.

”Kombinationen av enkelhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet gjorde att vårt val föll på Planacy.“

Olof Andersson
CFO på Kvdbil

Kvdbil

Kvdbil var i behov av en flexibel planeringsplattform som kunde anpassas efter deras verksamhet och process – ett systemstöd som förenklar och effektiviserar tiden som slutanvändarna och administratörerna lägger på sitt budget- och prognosarbete.

I Planacy arbetar Kvdbil med en verksamhetsanpassad process för budgetering av begagnade bilar som driver intäkter och kostnader till resultatbudgeten, tillsammans med drivarbaserad personalbudgetering för alla anställda.

Mercuri Urval

För att bättre kunna planera och styra sin konsultverksamhet enligt uppsatta och överenskomna målsättningar valde Mercuri Urval att implementera Planacy som ett operativt planerings- och verksamhetsstöd.

Detta gjordes tidigare i Excel och ett annat kundunikt system. Därefter har processen breddats för att idag även stödja, förbättra och effektivisera planering och prognostisering av deras konsulters och säljares kundengagemang och försäljning.

Mercuri logga

– Vi är mycket imponerade av hastigheten i arbetet och kvalitén på konsulterna.

“Implementeringen av Planacy för vår säljplanering gick oerhört snabbt. Från idé till driftsättning på bara ett fåtal veckor. Lösningen används nu av 400 användare som gör säljplanering på både team- och individnivå.”

Luting Mao
Head of Group Control på Mercuri Urval
office-management-logo

– I takt med att vi växte behövde vi få en högre nivå av spårbarhet och säkerhet, vilket vi nu har med Planacy.

”Vi är mycket nöjda med Planacy. Excel fungerade bra länge, men i takt med att vi växte blev det snabbt ineffektivt. I Planacy får vi en helt annan spårbarhet, en snabbare process och vi kan dessutom jobba med versionshantering.”

Patrik Brodin
Director of Strategy & Business Control på Office Management

Office Management

Office Managements insteg i Planacy var budgetprocessen, men idag har de också en löpande prognosprocess för sin resultaträkning och säljprocess tillsammans med hantering av administrativa strukturer och hierarkier. De har även integrerat Planacy med sitt BI-system.

Office Managements är ett rådgivande tjänsteföretag inom allt som rör din arbetsplats. För att kunna erbjuda morgondagens lösningar, spanar de på framtidens trender och kan på så vis skapa de bästa förutsättningarna för trivsel, samarbete och kommunikation på arbetsplatsen.

Wise Group

Wise Group bedrev sitt budget- och prognosarbete i ett flertal Excel-ark. De saknade ett fungerande workflow samtidigt som kalkylbladen var avancerade och komplexa.

Med Planacy har de fortfarande en komplex budget- och prognosprocess men som är enkel att administrera och använda. Tack vare ett stort antal drivarbaserade mallar för försäljning, personal och underkonsulter som driver in på rätt konto och kostnadsställen underlättar Planacy Wise Groups arbete med budgetering och prognostisering.

WiseGroup_logo-planacy

– Största värdet med Planacy är tryggheten det ger i siffrorna.

“Planacy och Millnet BI har även varit två av få leverantörer som faktiskt hållit vad man lovat då man levererade på utsatt tid och höll kostnaderna enligt satt estimat.”

Camilla Molin
Controller på Wise Group
yrkesakademin-logo

– Planacy upplevs som väldigt användarvänligt och förenklar planering av den operativa verksamhet.

”Integrationen till QlikSense tillåter dessutom snabb åtkomst till de viktigaste operativa och ekonomiska nyckeltalen, vilket möjliggör ständig förbättring av YrkesAkademins verksamhet och resultat. Återkopplingen från personalen har varit ytterst positiv.”

Antti Rokala
CFO på YrkesAkademin

YrkesAkademin

YrkesAkademin grundades 1997 och är Sveriges största leverantör av uppdrags- och arbetsmarknadsutbildningar. Med Planacy har de fått en användarvänlig och sammanhängande lösning som förenklar ett kontinuerligt arbete med budget, prognos och planering samt analys och rapportering.

I Planacy arbetar YrkesAkademin med finansiell budgetering, rullande prognoser samt operativa planeringsprocesser. De delprocesser som hanteras i Planacy är resultatbudgetering, försäljning, personalbudgetering, centrala kostnader samt aktivitetsplanering.

Vem passar Planacy för?

Planacy är marknadens ledande best-of-breed system för budget, prognos och planering. Vi effektiviserar idag planeringsprocesserna för närmare 100 medelstora till stora företag från olika branscher. Behov och processer varierar, men ofta behövs stöd för flertalet planeringsprocesser där många personer är involverade.

Processer Boka demo