Våra kunder

“Enkelhet, flexibilitet och effektivitet gjorde att vi valde Planacy.”

– Olof Andersson, CFO

85

Kunder

4100

Användare

besqab-logo-planacy

– Vi får både kontroll och kan vara proaktiva i beslutsprocessen.

”Från att ha allt i Excel till ett planeringsverktyg där utfall och prognoser integreras så får vi både kontroll och kan vara proaktiva i beslutsprocessen. Dessutom är det inte enbart uppsatt utifrån managements synsätt utan vår operativa organisation har fått stor påverkan på gränssnitt och innehåll vilket blivit framgångsrikt.”

Magnus Ekström
CFO på Besqab

Besqab

Besqab bildades 1989 och deras affärsidé är att utveckla nya hem med kunskap och förståelse för hur människor vill leva sina liv. För Besqab är den finansiella planeringsprocessen lika komplex som den är affärskritisk.

Besqab använder Planacy för arbetet med sin finansiella budget och fasta prognoser, samt för att göra sin finansiella och operativa planering på rullande basis. De främsta delprocesser som hanteras är Byggprojekt och investeringar. Besqab har även integrerat Planacy med Qlik Sense för en sammanhängande lösning för budget, prognos, planering och rapportering och analys.

Actic Group

Actic är en ledande friskvårdskedja med 180 anläggningar i fyra länder. Actic behövde ett system som skulle minska administrationen och effektivisera deras planeringsprocess för samtliga anläggningar och funktioner.

Med Planacy har Actic lämnat en tidskrävande budgetprocess bakom sig för ett snabbare och smidigare arbete genom rullande prognoser. Planacys plattform hanterar bland annat Actics medlemsintäkter, operativa kostnader samt valutahantering.

actic logga

– Planacy har hjälpt oss Controllers att ta kontrollen över prognosprocessen.

“Med Planacy arbetar vi nu iterativt med rullande prognoser. Vi har skapat ett homogent arbetssätt där vi nu gör lika på samtliga anläggningar. Samt minskat administrationen för våra kollegor i den operativa verksamheten.”

Martin Lundqvist
Head of Business Controlling på Actic Group
Clear channel logo

– Planacy har gett Clear Channel Sverige förutsättningar till ett mer strukturerat och överskådligt arbetssätt gällande budget och prognos.

“Implementationen var snabb och effektiv och vi nådde projektets tids- och budgetmål. Mycket tack vare möjligheten att börja med en enklare basnivå som vi sedan kontinuerligt förbättrar, exempelvis genom införandet av en mer detaljerad HR- och personalmodul. Vi har nu beslutat att även implementera Planacy i övriga skandinaviska länder.”

Björn Fröblom
FP&A på Clear Channel Scandinavia

Clear Channel

Med Planacy har Clear Channel lämnat ett tidskrävande och osäkert Excel bakom sig till förmån för ett mer överskådligt och strukturerat arbetssätt för budget och prognos.

Clear Channel använder Planacy för konto- och kostnadsbudgetering på många dimensioner tillsammans med en detaljerad personalbudgetering.

Filippa K

Tidigare hade Filippa K en personberoende och Excel-baserad budgetprocess som var mycket tidskrävande. Nu använder de Planacy för sitt löpande prognosarbete och kan jobba mer effektivt med sitt framåtblickande arbete.

Filippa K logga

– Planacy har förenklat vårt framåtblickande arbete

“Vi hade tidigare en personberoende och Excel-baserad budgetprocess där mycket tid gick åt till att administrera och uppdatera mallar. Nu lägger vi den finansiella budgeten i Planacy, vilken inkluderar en försäljningsbudget nedbruten på koncept, kanal, marknad och kostnadsställe.”

Mia Arnelund
CFO på Filippa K
Logga-Haglöfs-Planacy

– Planacy ger oss ökad kvalitet på arbetet.

“Med Planacy kan vi nu lägga fokus på att analysera och ifrågasätta indata och utfall istället för att konsolidera data i Excel genom traditionellt "Copy/Paste". Planacy ger oss en ökad kvalitet på arbetet och snabbare analys av prognoserna.”

Tobias Alvers
Business Controller på Haglöfs

Haglöfs

Haglöfs behövde en flexibel planeringplattform som kunde konfigureras och anpassas efter verksamheten och planeringsprocessen – något som deras äldre systemstöd inte tillät.

Med Planacy har Haglöfs idag en flexibel och skalbar plattform för deras olika verksamhetsområden. Planacy hanterar allt från planeringsprocessen för sälj, kostnader och personal med drivare till resultaträkning.

HSB ProjektPartner

HSB ProjektPartners process för budgetering och prognostisering är komplex och affärskritisk. Därför behöver de en plattform som kan hantera komplexiteten. Med Planacy har de nu en flexibel lösning för planering som stödjer ett flertal budgetprocesser.

När HSB ProjektPartner skulle ersätta sin dåvarande lösning från Mercur valde de Planacy för sin budget- och prognosprocess, med integration mot Qlik Sense. Huvudprocessen avser projektbudgetering av nyproduktion med drivande logik för successiv vinstavräkning (SVA). Därtill har de processer för administrativa kostnader samt förvaltningsfastigheter som möjliggör en högre detaljgrad för framtida upparbetning och prognos.

– Planacy känns fräscht och användarvänligt.

“Vi ser nu till att utnyttja denna investering till att bli mer effektiva och flexibla i vår budget- och prognosprocess.”

Robert Nauclér
Business Controller på HSB ProjektPartner
kvd logo

– En plattform som stödjer vår verksamhet och som vi kommer kunna växa med.

”Kombinationen av enkelhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet gjorde att vårt val föll på Planacy.“

Olof Andersson
CFO på Kvdbil

Kvdbil

Kvdbil var i behov av en flexibel planeringsplattform som kunde anpassas efter deras verksamhet och process – ett systemstöd som förenklar och effektiviserar tiden som slutanvändarna och administratörerna lägger på sitt budget- och prognosarbete.

I Planacy arbetar Kvdbil med en verksamhetsanpassad process för budgetering av begagnade bilar som driver intäkter och kostnader till resultatbudgeten, tillsammans med drivarbaserad personalbudgetering för alla anställda.

Mercuri Urval

För att bättre kunna planera och styra sin konsultverksamhet enligt uppsatta och överenskomna målsättningar valde Mercuri Urval att implementera Planacy som ett operativt planerings- och verksamhetsstöd.

Detta gjordes tidigare i Excel och ett annat kundunikt system. Därefter har processen breddats för att idag även stödja, förbättra och effektivisera planering och prognostisering av deras konsulters och säljares kundengagemang och försäljning.

Mercuri logga

– Vi är mycket imponerade av hastigheten i arbetet och kvalitén på konsulterna.

“Implementeringen av Planacy för vår säljplanering gick oerhört snabbt. Från idé till driftsättning på bara ett fåtal veckor. Lösningen används nu av 400 användare som gör säljplanering på både team- och individnivå.”

Luting Mao
Head of Group Control på Mercuri Urval
Wise Group logga

– Största värdet med Planacy är tryggheten det ger i siffrorna.

“Planacy och Millnet BI har även varit två av få leverantörer som faktiskt hållit vad man lovat då man levererade på utsatt tid och höll kostnaderna enligt satt estimat.”

Camilla Molin
Controller på Wise Group

Wise Group

Wise Group bedrev sitt budget- och prognosarbete i ett flertal Excel-ark. De saknade ett fungerande workflow samtidigt som kalkylbladen var avancerade och komplexa.

Med Planacy har de fortfarande en komplex budget- och prognosprocess men som är enkel att administrera och använda. Tack vare ett stort antal drivarbaserade mallar för försäljning, personal och underkonsulter som driver in på rätt konto och kostnadsställen underlättar Planacy Wise Groups arbete med budgetering och prognostisering.

Vem passar Planacy för?

Planacys kunder är ofta medelstora och stora företag och finns representerade inom flera olika branscher. Ofta har de multipla enheter med behov av planeringsstöd för ett flertal planeringsprocesser.

Processer Boka demo