CGI

Fokus på affärsnytta och digital transformation

Med över 74.000 anställda globalt är CGI ett av världens största och ledande bolag inom avancerade konsulttjänster, IT-lösningar och outsourcing.

Vår Business Consulting bygger på branscherfarenheter, förståelse om våra kunders omvärld och utmaningar, gediget tekniskt kunnande och förmåga att leverera lösningar som hjälper ert företag att vara marknadsledande. Vi hjälper kunder i många branscher – energi, detaljhandel, telekom, offentlig sektor, bank och finans, distribution, tillverkningsindustrin, fordonsindustrin med mera.

Med IT som stöd skapar vi verksamhetsförbättringar i er organisation, produktion och affärsverksamhet. Det kan handla om allt från att utveckla affärsprocesser till att transformera er IT-plattform. Tillsammans med er hittar vi innovativa lösningar för strategiska och operativa frågor med målet att skapa värde och affärsnytta.

cgi.se

Bredda ert erbjudande och få nöjdare kunder – Bli en Planacy partner

Vill ni bredda ert erbjudande, få nöjdare kunder och öka era intäkter? Det kan ni göra genom att erbjuda era kunder en modern planeringsplattform som ger dem en effektivare och mer värdeskapande planeringsprocess. Vi på Planacy har som ambition att växa och bli framgångsrika tillsammans med våra partners och kunder – läs mer om vårt partnererbjudande.