Drake Analytics

Drake Analytics flyttar verksamheter i rätt riktning, hjälper företag att bli mer datadrivna samt maximerar värdet av BI-initiativ.

Drake Analytics är ett konsultbolag inom Business Intelligence och Business Analytics som är specialiserat på Qlik-plattformen samt närliggande verksamhetsutveckling.

Drake Analytics är partner med Qlik och levererar helhetsåtaganden kring Sense® och QlikView®. Vi hjälper såväl multinationella koncerner som mindre företag där finansiell och operativ planering är ett vanligt inslag i projekten. Tillsammans med Planacy erbjuder vi kunder och företag en mer flexibel och värdeskapande planeringsprocess.

drakeanalytics.se

Bredda ert erbjudande och få nöjdare kunder – Bli en Planacy partner

Vill ni bredda ert erbjudande, få nöjdare kunder och öka era intäkter? Det kan ni göra genom att erbjuda era kunder en modern planeringsplattform som ger dem en effektivare och mer värdeskapande planeringsprocess. Vi på Planacy har som ambition att växa och bli framgångsrika tillsammans med våra partners och kunder – läs mer om vårt partnererbjudande.