Millnet BI

Millnet BI är ett konsultbolag som hjälper sina kunder prestera bättre.

Vi inför systemstöd som gör det möjligt för hela organisationen att planera och följa upp sin verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Nyttan är sparad tid, bättre inblick i hur verksamheten går och förbättrad framåtblick och beslutstagande.

Som en Elite Solution Provider har vi högsta partnerstatus hos Qlik och har från dem fått ta emot utmärkelser som - ”Årets Rookie Partner”, ”Årets Implementations Partner”, ”Årets största Nordiska partneraffär” samt ”Årets Nordiska Partner”.

millnetbi.se/planacy

Bredda ert erbjudande och få nöjdare kunder – Bli en Planacy partner

Vill ni bredda ert erbjudande, få nöjdare kunder och öka era intäkter? Det kan ni göra genom att erbjuda era kunder en modern planeringsplattform som ger dem en effektivare och mer värdeskapande planeringsprocess. Vi på Planacy har som ambition att växa och bli framgångsrika tillsammans med våra partners och kunder – läs mer om vårt partnererbjudande.