Sparks

Det behövs glädje och engagemang även under planeringsarbetet!

Fokus på glädje och engagemang i både analys- och planeringsprocesser är en nyckel till framgång. Därför är det naturligt för Sparks att vara partner med Planacy som är modernt, flexibelt och stöder den komplexa verklighet alla företag lever med.

Vårt löfte är att hjälpa företag att driva utvecklingen, frigöra personalens tid och fatta beslut baserade på insikter. Där blir Planacy en viktig pusselbit. De andra pusselbitarna består av väl fungerande datalager och engagerande lösningar för analys av data.

Sparks är Sveriges mest erfarna Tableaupartner. Vi ingår även i Microsofts Power BI Red Carpet program och har gedigen erfarenhet av integration och datalager. Oavsett om du vill bygga nytt eller integrera Planacy med din befintliga Tableau eller Power BI miljö så ser vi fram emot att vara din följeslagare på vägen.

sparks.se/planacy

Bredda ert erbjudande och få nöjdare kunder – Bli en Planacy partner

Vill ni bredda ert erbjudande, få nöjdare kunder och öka era intäkter? Det kan ni göra genom att erbjuda era kunder en modern planeringsplattform som ger dem en effektivare och mer värdeskapande planeringsprocess. Vi på Planacy har som ambition att växa och bli framgångsrika tillsammans med våra partners och kunder – läs mer om vårt partnererbjudande.