Balansräkning & Kassaflödesprognos

Automatiserad balansräkning & likviditetsprognos

  • Automatisk justering
  • Enkel administration

Se webinar

Ständigt uppdaterat

Planacy erbjuder en unik lösning för balansräkning och kassaflödesprognos (likviditetsprognos). Om du ändrar eller justerar din budget eller prognos i Planacy justeras det prognostiserade kassaflödet automatiskt. Planacy hanterar balans- och kassaflödesprocessen så den alltid hänger ihop och alltid är uppdaterad.

Balansräkning

Budgetering och en uppdaterad prognos av balansräkningen är något som ofta inte får den tid som den förtjänar. I Planacy kan ni administrera ert regelverk för att få en automatiskt uppdaterad balansräkning som sömlöst hänger ihop med alla processer.

Kassaflödesprognos

Med en uppdaterad balansräkning är steget inte långt till att ha en ständigt uppdaterad prognos över kassaflödet. Du som är controller eller CFO kan definiera och administrera regelverket i ett enkelt administrativt gränssnitt. Samtliga förändringar i er budget eller prognos kommer ge er en uppdaterad likviditetsprognos.

Optimerad likviditetsprognos

Arbeta aktivt med en detaljerad och regelbundet uppdaterat likviditetsprognos för att optimera och säkerställa att din likviditet inte blir onödigt stor – och därmed att kapital inte binds i onödan. 

Läs också: Likviditetsprognos behöver inte vara svårt

I det här webinaret visar vi:

  • hur ni kan öka värdet av ert budgetarbete genom att automatisera en integrerad balansräknings- och kassaflödesprognos
  • hur ni med en ständigt aktuell bild av kassaflödet kan arbeta mer aktivt med att optimera och säkerställa likviditeten i bolaget. 

Se webinar

Vill du veta mer?

Kontakta oss eller boka en demo med en av våra business controllers och planeringsexperter för en diskussion kring hur Planacy automatiskt kan ge er en ständigt uppdaterad balans- och kassaflödesprognos. 

Boka demo Kontakta oss 

Balansräkning & Kassaflödesprognos

Lämna din e-post för att visa innehållet.