Centrala kostnader

Anpassat efter er verksamhet

  • Förenklat
  • Högre precision
  • Kundanpassat

Gör prisförfrågan

Centrala kostnader

Genom att tillämpa mallar för företagets centrala kostnader förenklar ni för verksamheten och slutanvändaren, samtidigt som ni får en budget med högre precision för era olika kostnadsställen. Planacy kan helt anpassas efter er affärslogik och gör det enkelt att fördela ut centrala kostnader som lokalkostnader, IT-kostnader och management fees.

Anpassade fördelningsnycklar

Planacys fördelningsnycklar anpassas efter er affärslogik: fördela efter lokalyta, intäkter, antal anställda eller enheter som datorer, antal artiklar eller andra fördelningsnycklar som passar er verksamhet.

Med kundanpassade fördelningsnycklar får ni en enklare hantering av budgetens centrala kostnader samtidigt som det ger er en budget mer högre precision. Med Planacys kraftfulla drivningslogik kan ni dessutom ändra era antaganden innan, under och efter budgetrundan – med fullt genomslag i hela er budget.

Vill du veta mer?

Kontakta oss eller boka en demo direkt, antingen i person eller online.

Kontakta oss Boka demo