Finansiell & operativ planering

En mer automatiserad och användarvänlig lösning

  • Slipp Excel
  • Förbättra samarbetet
  • Öka kvalitén

Ta reda på mer

Er unika process

Har ni en planeringsprocess i Excel eller annat kalkylark? Är den finansiella eller operativa processen svår att administrera eller saknas den kvalité som önskas? De flesta företag har sina egna unika planeringsprocesser – därför kan Planacy med modulbaserad teknologi och kraftfulla funktioner helt skräddarsys för er process.

Arbeta effektivt med operativ och finansiell planering

Med unik flexibilitet och konfigurerbarhet är Planacys planeringsplattform helt anpassningsbar efter er verksamhet och era behov. Ni får en mer automatiserad och användarvänlig lösning, processen blir enklare att administrera, effektivare att bedriva och ger högre kvalité på arbetet.

Fler processer i Planacy

Ett kraftfullt planeringsverktyg

Med Planacy får ni ett kraftfullt verktyg för operativ och finansiell planering, byggt för att hantera en komplex verklighet och för att växa med ert företag. Planacy är helt anpassningsbart för just er verksamhet, era unika processer och behov. Denna unika flexibilitet och konfigurerbarhet gör Planacy till Skandinaviens mest kraftfulla planeringsverktyg för operativ och finansiell planering.

Slipp Excel och förbättra samarbetet

Det finns ofta mängder med Excelark i ett företag för att hantera verksamhetens olika planeringsprocesser. Excel är ett bra system med många fördelar, men det finns också många svagheter, exempelvis gällande versionshantering och risken för att filer havererar när många personer är involverade. Med Planacy minimerar ni riskerna, förvaltningen och det administrativa arbetet.

Genom att gå från Excel till en modern planeringsplattform får ni en mer kollaborativ planeringsprocess som genererar högre kvalité i ert budget-, prognos- och planeringsarbete. Planacy möjliggör ett mer frekvent arbete vilket ger er en bättre framåtblick och skapar värde för verksamheten, inte minst då Planacy kan integreras med ert BI, DW eller affärssystem.

Integrera Planacy

– Enkelt, flexibelt och kostnadseffektivt

"We chose Planacy because of the combination of simplicity, flexibility and cost-efficiency. The platform support our business and will be able to grow together with our company." 

Olof Andersson, CFO at Kvdbil

Fler kundcase

Vill du veta mer?

Med Planacy kan ni förbättra och förenkla era operativa- och finansiella planeringsprocesser. Kontakta oss eller boka en demo så berättar vi mer!

Kontakta oss Boka demo