HR- och Personalbudgetering

Enkel administration och ökad detaljnivå

  • Ökad detaljnivå
  • Central administration

Gör prisförfrågan

Förenklad personalbudgetering

Det är ofta en utmaning att budgetera personalkostnader som lön, bonus, sjukfrånvaro, semester och pension på en tillräckligt detaljerad nivå. Bakomliggande beräkningar är ofta komplexa och verksamheten kan sakna förståelse för regelverket. Med Planacy kan ni budgetera på en ökad detaljnivå samtidigt som personalbudgeteringen för de med personalansvar förenklas.

Central administration med HR- & Personalmodul

Med Planacys HR- & Personalmodul är det enkelt att administrera det centrala regelverket. Genom att integrera Planacy med ert BI, DW eller HR-system kan Planacy hämta all er referensdata.

Den som är ansvarig för processen kan enkelt administrera och förändra regelverket för beräkningar, så som generella lönetillägg, semestervillkor, pensionsavtal och lönerevision. Det kan göras innan, under eller efter verksamhetens input. Oavsett när, ger det fullt genomslag i er slutliga personal- och resultatbudget.

Personalbudgetering med högre precision

Med Planacys HR- & Personal-modul får ni era budgeterade personalkostnader på samma detaljerade nivå som era bokförda löner.

Hänsyn tas till periodiseringseffekter för semesterlöneskuld och semesterersättning, såväl för individ, team, avdelning, resultatenhet och övergripande nivå för hela bolaget. Det ger er en personalbudget med högre precision och tydligare koppling mellan gjorda antaganden och utfall, vilket förenklar både uppföljning och analys.

Demo

I Planacy är det enkelt att hantera nyanställningar, personalförändringar, individuella förmåner och sysselsättningsgrad med välkända dimensioner och uttryck. Kostnaderna drivs sedan automatiskt till rätt konto med en betydligt högre datakvalité än tidigare.

Vill du veta mer?

Ladda ned vårt datablad om HR- och personalbudgetering eller boka en demo med en av våra planeringsexperter!

Ladda ned datablad Boka demo

Datablad: HR & Personalbudgetering

Lämna din e-post för att visa innehållet.