Inköpsbudgetering

Budgetera och planera era inköp enkelt och effektivt

  • Automatisk justering
  • Enkel administration

Gör prisförfrågan

Planera och budgetera inköp

Arbetar du med ett snabbrörligt och nyhetsdrivet produktsortiment? En ständig utmaning för inköpare är att få rätt produkt levererad i rätt tid och i rätt kvantitet. Med Planacy kan ni budgetera och planera era inköp på ett enklare och mer effektivt sätt enligt den detaljeringsgrad som ni behöver.

Ni kan exempelvis välja att enbart ta in en försäljningsprognos från era intressenter via Planacy, eller beräkna inköpsförslag på SKU-nivå (artikelnummer). Oavsett ert behov kan Planacy helt anpassas efter er verksamhet.

Inköpsutmaningar

Det finns många olika utmaningar när det kommer till inköp. Exempelvis kan inköpsprognoser behöva göras långt innan säsongsstart och ibland finns ingen försäljningsbudget att ta stöd av. Kanske sker er försäljning på flera marknader och i flera kanaler (wholesale, retail, eCOM osv).

Delar av ert sortiment kanske består av löpande produkter, eller nyheter där ni inte har någon historisk försäljning att utgå från. Med Planacy kan ni göra mer träffsäkra inköp med tydlig koppling mellan försäljningsbudgeten i värde och faktisk inköpskvantitet.

Mindre magkänsla – mer fakta

Planacy hjälper er att gå mindre på magkänsla och till större del fatta beslut baserat på fakta. Genom Planacy får ni en tydlig koppling mellan försäljnings- och inköpsbudget, bättre underbyggda volymprognoser, genomarbetade inköpsorderförslag, ökad kontroll och bättre uppföljning av inköpen. Dessutom får ni genom Planacy ökat engagemang och ägandeskap i processen.

Vill du veta mer?

 Boka demo Kontakta oss