Intäktsbudgetering

Tidseffektiv & drivarbaserad intäktsbudgetering 

  • Drivarbaserat
  • Tidseffektivt
  • Kollaborativt

Boka demo

Intäktsbudgetering i Planacy

I Planacy kan ni arbeta tidseffektivt med drivarbaserad intäktsbudgetering och öka kollaboration utan risk för att siffror blir fel på grund av brutna länkar eller felaktiga tecken. Ni kan snabbt göra justeringar när omvärlden förändras och även skapa What-if och Worst-case scenarion. Med Planacy får ni en mer tillförlitlig budget/prognos – och mer tid över till annat.

Planacy kan helt anpassas efter alla typer av intäktsprocesser, men nedan finner ni några exempel på processer som kan hanteras i plattformen.

Licensintäkter

I Planacy är det enkelt att lägga till nya kunder, tilldela dem en licenstyp och lägga in olika parametrar som styrs av den valda licenstypen. Ni får därmed en tydlig överblick över era kundlicenser – som också enkelt kan justeras ifall avtal ändras eller förnyas.

Intäkter baserat på kundbas

Genom drivare kan ni enkelt budgetera kundbas, bortfall och genomsnittlig kundintäkt för att få fram en budget för era totala intäkter. Ni kan även koppla på ytterligare intäktsdrivande KPI:er för få en mer detaljerad budget och enklare kunna härleda avvikelser i utfall gentemot budgeten. Med Planacy möjliggörs dessutom en mer kollaborativ process då fler har möjlighet att lämna input.

Intäkter per anställd

I Planacy kan ni bland annat budgetera fakturerbara timmar, beläggningsgrad samt kostnad per timme för att få fram ett fakturerbart belopp. Därefter är det i Planacy möjligt att koppla på era kostnader från personalbudgeten för att få fram en nettointäkt per anställd. Med endast några få inmatningar får ni på så vis en mer detaljerad budget, sparar tid och förenklar uppföljningen.

Säljbudgetering

Slipp Excel, bokföringskonton, krångliga formler och konstiga strukturer. Med Planacys användarvänliga plattform och kraftfulla funktioner går det snabbt och enkelt för säljare och säljchefer att budgetera verksamheten.

Demo: Intäktsbudgetering

I denna video visar vi fyra exempel på hur ni kan jobba med intäktsbudgetering i Planacy. 

Vill du veta mer om hur Planacy kan anpassas för just era unika processer?

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Kontakta oss eller boka en demo direkt så visar vi hur Planacy kan automatisera, förenkla och skapa värde för just er verksamhet.

Boka demo Se webinars