Säljbudgetering

Planera er försäljning med högre detaljnivå och kvalité

  • Användarvänligt
  • Anpassade mallar
  • Bättre framåtblick

Boka demo

Säljbudgetering i Planacy

Sälj är i de flesta företag en av de viktigaste avdelningarna. Det är också den avdelning som har störst påverkan på slutprodukten i budget-, prognos- och planeringsarbetet. Hur mycket ska ni sälja? Till vem? När? Vilka varor ska ni sälja och till vilka priser?

Med Planacy får ni anpassade budget- och prognosmallar för er verksamhets säljbudgetering. Planera er försäljning på en högre detaljnivå och med bättre kvalitet – samtidigt som det blir enklare och snabbare för slutanvändaren.

Enkelt och användarvänligt

Slipp Excel, bokföringskonton, krångliga formler och konstiga strukturer. Med Planacys användarvänlighet och kraftfulla funktioner går det snabbt och enkelt för säljare och säljchefer att budgetera verksamheten.

Kundanpassade mallar för säljbudgetering

Genom att integrera Planacy med Excel, ert BI, DW eller affärssystem kan ni automatiskt hämta ert artikel- och kundregister. Inmatningsmallarna anpassas efter hur er verksamhet och säljprocess ser ut – budgetera per säljare, artikel, artikelgrupp eller kund. Ni kan budgetera på samma nivå och dimensionella struktur som ni följer upp och analyserar verksamheten på.

Mer om Planacys integrationer

“Planacy har förenklat vårt framåtblickande arbete”

Nu lägger vi den finansiella budgeten i Planacy, vilken inkluderar en försäljningsbudget nedbruten på koncept, kanal, marknad och kostnadsställe.

Mia Arnelund, CFO på Filippa K

Fler kundcase

Bättre kontroll och framåtblick

Planacy ger er kontroll över er säljbudget, ger er kunskap om vad som driver intäkter och hur det påverkar resultatet.

 Boka demo Se webinars